Ευρετήριο

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέγετε Αλφαβητικό Ευρετήριο ως τύπο ευρετηρίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν το αλφαβητικό ευρετήριο είναι ο επιλεγμένος τύπος)


Τύπος και τίτλος

Επιλέξτε τον τύπο και τον τίτλο του ευρετηρίου.

Τίτλος

Εισάγετε έναν τίτλο για το επιλεγμένο ευρετήριο.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο ευρετηρίου που θέλετε να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε. οι διαθέσιμες επιλογές σε αυτήν την καρτέλα εξαρτώνται από τον τύπο ευρετηρίου που επιλέγετε. Εάν ο δρομέας είναι ευρετήριο, όταν επιλέγετε το Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία, μπορείτε τότε να επεξεργαστείτε αυτό το ευρετήριο.

Προστασία έναντι χειροκίνητων αλλαγών

Αποτρέπει την αλλαγή περιεχομένων του ευρετηρίου. Χειροκίνητες αλλαγές που κάνετε σε ένα ευρετήριο χάνονται όταν το ευρετήριο ανανεώνεται. Αν θέλετε ο δρομέας να κυλά μέσα από προστατευμένη περιοχή, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση δρομέα στην ενότητα Προστατευμένες περιοχές.

Δημιουργία ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων.

Για

Επιλέξτε αν θα δημιουργηθεί το ευρετήριο για το έγγραφο ή για το τρέχον κεφάλαιο.

Επιλογές

Συνδυασμός όμοιων καταχωρίσεων

Αντικαθιστά τις ταυτόσημες καταχωρίσεις ευρετηρίου με μια μονή καταχώριση που εμφανίζει τους αριθμούς σελίδας, όπου εμφανίζεται η καταχώριση στο έγγραφο. Για παράδειγμα οι καταχωρίσεις "Προβολή 10, Προβολή 43" θα γίνουν "Προβολή 10, 43".

Συνδυασμός ταυτόσημων καταχωρίσεων με f ή ff

Αντικαθιστά ταυτόσημες καταχωρίσεις ευρετηρίου που εμφανίζονται στις αμέσως επόμενες σελίδες, με μια μοναδική καταχώριση που παραθέτει τον πρώτο αριθμό σελίδας και ένα "f" ή "ff". Παραδείγματος χάρη, οι καταχωρίσεις "View 10, View 11" συνδυάζονται ως "View 10f" και οι "View 10, View 11, View 12" ως "View 10ff". Η τρέχουσα εμφάνιση εξαρτάται από τις τοπικές ρυθμίσεις, αλλά μπορεί να αντικατασταθεί με Ταξινόμηση - Γλώσσα.

Συνδυασμός με -

Αντικαθιστά όμοιες καταχωρήσεις ευρετηρίου που βρίσκονται σε συνεχόμενες σελίδες με μια μοναδική καταχώριση και το εύρος των σελίδων που η καταχώριση παρουσιάζεται. Για παράδειγμα, οι καταχωρίσεις "Προβολή 10, Προβολή 11, Προβολή 12" συνδυάζονται ως "Προβολή 10-12".

Συμφωνία πεζών-κεφαλαίων

Διακρίνει μεταξύ των κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων σε ταυτόσημες καταχωρίσεις ευρετηρίου. Για ασιατικές γλώσσες γίνεται ειδικός χειρισμός. Αν θέλετε η πρώτη παρουσίαση της καταχώρισης στο έγγραφο να προσδιορίζει την περίπτωση της καταχώρισης, επιλέξτε Συνδυασμός όμοιων καταχωρίσεων .

Εικονίδιο σημείωσης

Για να χρησιμοποιήσετε πολλαπλό επίπεδο ταξινόμησης για Ασιατικές γλώσσες, επιλέξτε Διάκριση κεφαλαίων - πεζών χαρακτήρων. Στη ταξινόμηση πολλαπλών επιπέδων, τα πεζά-κεφαλαία γράμματα και τα διακριτικά των καταχωρίσεων αγνοούνται και μόνο οι αρχικές φόρμες των καταχωρίσεων συγκρίνονται. Εάν οι φόρμες είναι ταυτόσημες, τα διακριτικά των φορμών συγκρίνονται. Εάν και πάλι οι φόρμες είναι πάλι ταυτόσημες, συγκρίνονται τα πεζά-κεφαλαία των φορμών καθώς και το εύρος των χαρακτήρων και οι διαφορές στην Ιαπωνική Kana.


Αυτόματα κεφαλαία στις καταχωρίσεις

Αυτόματη κεφαλαιοποίηση του πρώτου γράμματος μιας καταχώρισης ευρετηρίου.

Κλειδιά ως μεμονωμένες καταχωρίσεις

Εισάγει τα κλειδιά του ευρετηρίου ως ξεχωριστές καταχωρίσεις ευρετηρίου. Ένα κλειδί εισάγεται ως καταχώριση ευρετηρίου ανώτατου επιπέδου και οι καταχωρίσεις που αντιστοιχούν στο κλειδί ως υποκαταχωρίσεις σε εσοχή.

Για να ορίσετε ένα κλειδί ευρετηρίου, επιλέξτε τον διάλογο Εισαγωγή καταχώρισης ευρετηρίου.

Αρχείο ταξινόμησης

Ελέγχει αυτόματα τις καταχωρίσεις ευρετηρίου χρησιμοποιώντας ένα αρχείο ταξινόμησης - έναν κατάλογο από λέξεις που συμπεριλαμβάνονται σε ένα ευρετήριο.

Αρχείο

Επιλέξτε, δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε ένα αρχείο συμφωνίας.

Ταξινόμηση

Ορίζει τις επιλογές ταξινόμησης των καταχωρίσεων ευρετηρίου.

Γλώσσα

Επιλέξτε τους κανόνες της γλώσσας που θα χρησιμοποιήσετε για ταξινόμηση των καταχωρίσεων του ευρετηρίου.

Τύπος κλειδιού

Επιλέξτε αριθμητικό όταν θέλετε να ταξινομήσετε αριθμούς ως προς την τιμή, όπως 1, 2, 12. Επιλέξτε αλφαριθμητικό, όταν θέλετε να ταξινομήσετε τους αριθμούς σύμφωνα με τον κωδικό του χαρακτήρα, δηλαδή 1, 12, 2.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!