Ευρετήριο (πίνακας περιεχομένων)

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέξετε Πίνακας περιεχομένων ως τύπο ευρετηρίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν ο πίνακας περιεχομένων είναι ο επιλεγμένος τύπος)


Τύπος και τίτλος

Επιλέξτε τον τύπο και τον τίτλο του ευρετηρίου.

Τίτλος

Εισάγετε έναν τίτλο για το επιλεγμένο ευρετήριο.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο ευρετηρίου που θέλετε να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε. οι διαθέσιμες επιλογές σε αυτήν την καρτέλα εξαρτώνται από τον τύπο ευρετηρίου που επιλέγετε. Εάν ο δρομέας είναι ευρετήριο, όταν επιλέγετε το Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία, μπορείτε τότε να επεξεργαστείτε αυτό το ευρετήριο.

Προστασία έναντι χειροκίνητων αλλαγών

Αποτρέπει την αλλαγή περιεχομένων του ευρετηρίου. Χειροκίνητες αλλαγές που κάνετε σε ένα ευρετήριο χάνονται όταν το ευρετήριο ανανεώνεται. Αν θέλετε ο δρομέας να κυλά μέσα από προστατευμένη περιοχή, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση δρομέα στην ενότητα Προστατευμένες περιοχές.

Δημιουργία ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων.

Για

Επιλέξτε αν θα δημιουργηθεί το ευρετήριο για το έγγραφο ή για το τρέχον κεφάλαιο.

Αξιολόγηση μέχρι το επίπεδο

Εισαγάγετε τον αριθμό των επιπέδων διάρθρωσης που θα συμπεριληφθούν στο ευρετήριο.

Δημιουργία από

Η περιοχή αυτή καθορίζει ποιες πληροφορίες θα περιλαμβάνονται σε ένα ευρετήριο.

Διάρθρωση

Δημιουργεί το ευρετήριο χρησιμοποιώντας επίπεδα διάρθρωσης. Οποιαδήποτε παράγραφος με επίπεδο διάρθρωσης μικρότερο ή ίσο με το επίπεδο διάρθρωσης που καθορίζεται στο Αξιολόγηση μέχρι το επίπεδο περιλαμβάνεται στο ευρετήριο.

Οι παράγραφοι που έχουν μορφοποιηθεί με μία από τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες παραγράφου ("Επικεφαλίδα 1–10") έχουν ένα επίπεδο διάρθρωσης που αντιστοιχεί στον αριθμό στην τεχνοτροπία παραγράφου. Μπορείτε επίσης να εκχωρήσετε επίπεδα διάρθρωσης σε παραγράφους στη σελίδα της καρτέλας Διάρθρωση και κατάλογος του διαλόγου Μορφή - Παράγραφος.

tip

Το LibreOffice δημιουργεί τις καταχωρήσεις του πίνακα περιεχομένων με βάση το επίπεδο διάρθρωσης της τεχνοτροπίας παραγράφου και τα περιεχόμενα της παραγράφου. Εάν η παράγραφος είναι κενή, δεν θα συμπεριληφθεί στον πίνακα περιεχομένων. Για να αναγκάσετε την κενή παράγραφο να καταχωρηθεί στον πίνακα περιεχομένων, προσθέστε χειροκίνητα ένα κενό ή ένα μη διαχωριζόμενο διάστημα στην παράγραφο. Τα κενά που προστίθενται στο πλαίσιο κειμένου Μετά της καρτέλας Αρίθμηση στο παράθυρο διαλόγου Αρίθμηση επικεφαλίδας δεν θα λειτουργήσουν για αυτόν τον σκοπό, καθώς αποτελούν μέρος της αρίθμησης της παραγράφου και όχι των περιεχομένων της παραγράφου.


Πρόσθετες τεχνοτροπίες

Συμπεριλαμβάνει τις τεχνοτροπίες παραγράφου που καθορίζετε στον διάλογο Ανάθεση τεχνοτροπιών ως καταχωρίσεις ευρετηρίου. Για να επιλέξετε τις τεχνοτροπίες παραγράφου που θέλετε να συμπεριλάβετε στο ευρετήριο, πατήστε το πλήκτρο Ανάθεση τεχνοτροπιών (...) στα δεξιά αυτού του πλαισίου.

tip

Χρησιμοποιήστε το "Πρόσθετες τεχνοτροπίες" για να συμπεριλάβετε παραγράφους στον Πίνακα Περιεχομένων με την τεχνοτροπία παραγράφου "Επικεφαλίδα ευρετηρίου σχήματος" ή "Επικεφαλίδα βιβλιογραφίας", καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική τεχνοτροπία παραγράφου.


Απόδοση τεχνοτροπιών

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ανάθεση τεχνοτροπίας, όπου μπορείτε να επιλέξετε τεχνοτροπία παραγράφου για συμπερίληψη στο ευρετήριο. Επιλέξτε ένα επιθυμητό επίπεδο ευρετηρίου για το πού θα εμφανίζεται μια τεχνοτροπία στο ευρετήριο.

Καταχωρίσεις ευρετηρίου

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να συμπεριλάβετε καταχωρήσεις ευρετηρίου που έχουν εισαχθεί στο έγγραφο με Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και Ευρετήριο - Καταχώριση ευρετηρίου στο ευρετήριο που δημιουργείται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!