Ευρετήριο

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέξετε Πίνακας περιεχομένων ως τύπο ευρετηρίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν ο πίνακας περιεχομένων είναι ο επιλεγμένος τύπος)


Τύπος και τίτλος

Επιλέξτε τον τύπο και τον τίτλο του ευρετηρίου.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο ευρετηρίου που θέλετε να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε. οι διαθέσιμες επιλογές σε αυτήν την καρτέλα εξαρτώνται από τον τύπο ευρετηρίου που επιλέγετε. Εάν ο δρομέας είναι ευρετήριο, όταν επιλέγετε το Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία, μπορείτε τότε να επεξεργαστείτε αυτό το ευρετήριο.

Τίτλος

Εισάγετε έναν τίτλο για το επιλεγμένο ευρετήριο.

Προστασία έναντι χειροκίνητων αλλαγών

Αποτρέπει την αλλαγή περιεχομένων του ευρετηρίου. Χειροκίνητες αλλαγές που κάνετε σε ένα ευρετήριο χάνονται όταν το ευρετήριο ανανεώνεται. Αν θέλετε ο δρομέας να κυλά μέσα από προστατευμένη περιοχή, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση δρομέα στην ενότητα Προστατευμένες περιοχές.

Δημιουργία ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων.

Για

Επιλέξτε αν θα δημιουργηθεί το ευρετήριο για το έγγραφο ή για το τρέχον κεφάλαιο.

Αξιολόγηση μέχρι το επίπεδο

Εισάγετε τον αριθμό των επιπέδων επικεφαλίδας που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο.

Δημιουργία από

Η περιοχή αυτή καθορίζει ποιες πληροφορίες θα περιλαμβάνονται σε ένα ευρετήριο.

Διάρθρωση

Δημιουργεί το ευρετήριο χρησιμοποιώντας επίπεδα διάρθρωσης. Οι παράγραφοι που μορφοποιήθηκαν με μία από τρις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες επικεφαλίδας (Επικεφαλίδα 1-10) προστίθενται στο ευρετήριο.

Μπορείτε επίσης να δώσετε επίπεδα διάρθρωσης σε παραγράφους στην καρτέλα Διάρθρωση & Κατάλογος του διαλόγου Μορφή - Παράγραφος.

Πρόσθετες τεχνοτροπίες

Συμπεριλαμβάνει τις τεχνοτροπίες παραγράφου που καθορίζετε στον διάλογο Ανάθεση τεχνοτροπιών ως καταχωρίσεις ευρετηρίου. Για να επιλέξετε τις τεχνοτροπίες παραγράφου που θέλετε να συμπεριλάβετε στο ευρετήριο, πατήστε το πλήκτρο Ανάθεση τεχνοτροπιών (...) στα δεξιά αυτού του πλαισίου.

tip

Μπορείτε να συμπεριλάβετε την επικεφαλίδα ευρετηρίου εικόνας ή τεχνοτροπίες επικεφαλίδας βιβλιογραφίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική τεχνοτροπία επικεφαλίδας στον πίνακα περιεχομένων.


Απόδοση τεχνοτροπιών

Ανοίγει τον διάλογο Ανάθεση τεχνοτροπιών, όπου μπορείτε να επιλέξετε τις τεχνοτροπίες παραγράφου που θα συμπεριληφθούν στο ευρετήριο. Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο επικεφαλίδας στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η τεχνοτροπία στο ευρετήριο.

tip

Το LibreOffice δημιουργεί τις καταχωρίσεις στον πίνακα περιεχομένων με βάσει το επίπεδο διάρθρωσης της τεχνοτροπίας παραγράφου και των περιεχομένων παραγράφου. Εάν η παράγραφος είναι κενή, δεν θα συμπεριληφθεί στον πίνακα περιεχομένων. Για να εξαναγκάσετε την κενή παράγραφο να καταχωριστεί στον πίνακα περιεχομένων, προσθέστε χειροκίνητα κενό ή διάστημα χωρίς διακοπή στην παράγραφο. Τα προστιθέμενα διαστήματα στο πλαίσιο ελέγχου Μετά της καρτέλας αρίθμησης στον διάλογο αρίθμησης κεφαλαίου δεν θα δουλέψουν για αυτόν τον σκοπό, επειδή είναι τμήματα της αρίθμησης παραγράφου και όχι των περιεχομένων παραγράφου.


Επισημάνσεις ευρετηρίου

Συμπεριλαμβάνει τις καταχωρίσεις ευρετηρίου που εισάγατε επιλέγοντας Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Καταχώριση ευρετηρίου στο ευρετήριο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!