Τύπος

Χρησιμοποιείστε αυτήν την καρτέλα για να ορίσετε τον τύπο του ευρετηρίου που θέλετε να εισάγετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα ευρετήρια.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (ανάλογα με τον τύπο)


Ανάλογα με τον τύπο του ευρετηρίου που έχετε επιλέξει, αυτή η καρτέλα περιέχει τις παρακάτω επιλογές.

Πίνακας Περιεχομένων

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέξετε Πίνακας περιεχομένων ως τύπο ευρετηρίου.

Αλφαβητικό ευρετήριο

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέγετε Αλφαβητικό Ευρετήριο ως τύπο ευρετηρίου.

Ευρετήριο εικόνων

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέγετε Πίνακας υπομνημάτων ως τύπο ευρετηρίου .

Ευρετήριο πινάκων

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέγετε Ευρετήριο Πινάκων ως τύπο του ευρετηρίου.

Ορισμένο από το χρήστη

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέγετε Ορισμένο από το Χρήστη ως τον τύπο του ευρετηρίου.

Πίνακας αντικειμένων

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέξετε το Πίνακας αντικειμένων ως τον τύπο του ευρετηρίου.

Βιβλιογραφία

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες όταν επιλέξετε Βιβλιογραφία ως τον τύπο ευρετήριο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!