Τεχνοτροπίες

Εδώ μπορείτε να αποδώσετε διαφορετικές τεχνοτροπίες παραγράφου για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των τίτλων ευρετηρίου, των διαχωριστικών και των καταχωρίσεων ευρετηρίου. Επίσης μπορείτε να τροποποιήσετε τις τεχνοτροπίες παραγράφου σε αυτόν τον διάλογο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τεχνοτροπίες


Ανάθεση

Επίπεδα

Επιλέξτε το επίπεδο ευρετηρίου του οποίου αλλάζετε τη μορφοποίηση.

Τεχνοτροπίες παραγράφου

Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο επίπεδο ευρετηρίου και μετά πατήστε στο κουμπί απόδοσης (<) .

<

Μορφοποιεί το επιλεγμένο επίπεδο ευρετηρίου με την επιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου.

Προεπιλογή

Επαναφέρει τη μορφοποίηση του επιλεγμένου επιπέδου στην "προεπιλεγμένη" τεχνοτροπία παραγράφου.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον διάλογο Τεχνοτροπία παραγράφου, όπου μπορείτε να αλλάξετε την επιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!