Τεχνοτροπίες

Αντιστοιχίστε τεχνοτροπίες παραγράφων σε τίτλους ευρετηρίου και καταχωρίσεις ευρετηρίου στον πίνακα περιεχομένων, στα ευρετήρια και στη βιβλιογραφία. Για τα αλφαβητικά ευρετήρια, οι τεχνοτροπίες παραγράφου μπορούν να αντιστοιχιστούν σε διαχωριστικά. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τεχνοτροπίες παραγράφου από αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και Ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, Ευρετήριο, ή Βιβλιογραφία - Τεχνοτροπίες


Ανάθεση

Επίπεδα

Επιλέξτε το επίπεδο ευρετηρίου για να εκχωρήσετε μια τεχνοτροπία παραγράφου.

Τεχνοτροπίες παραγράφου

Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο επίπεδο ευρετηρίου.

Ανάθεση

Πατήστε στο εικονίδιο Αντιστοίχιση για να αντιστοιχίσετε την επιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου στο επιλεγμένο επίπεδο ευρετηρίου.

Εικονίδιο ανάθεσης

Ανάθεση

Προεπιλογή

Καταργεί την εκχωρημένη τεχνοτροπία παραγράφου για το επιλεγμένο επίπεδο ευρετηρίου. Η "Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου" χρησιμοποιείται όταν δεν έχει εκχωρηθεί τεχνοτροπία παραγράφου.

Επεξεργασία

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την επεξεργασία της επιλεγμένης τεχνοτροπίας παραγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!