Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία

Εισάγει ένα ευρετήριο ή πίνακα περιεχομένων στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Για να επεξεργαστείτε ένα ευρετήριο ή έναν πίνακα περιεχομένων, τοποθετείστε τον δρομέα στο ευρετήριο ή στον πίνακα περιεχομένων και επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια ή βιβλιογραφία


Μπορείτε επίσης να προεπισκοπήσετε το ευρετήριο ή τον πίνακα σε αυτόν τον διάλογο.

Ανάλογα με τον τύπο του ευρετηρίου ή του πίνακα που επιλέξατε, οι ακόλουθες καρτέλες είναι παρούσες.

Τύπος

Χρησιμοποιείστε αυτήν την καρτέλα για να ορίσετε τον τύπο του ευρετηρίου που θέλετε να εισάγετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα ευρετήρια.

Καταχωρίσεις (ευρετήρια/πίνακες)

Ορίστε τη μορφή των καταχωρίσεων ευρετηρίου ή πίνακα. Η εμφάνιση αυτής της καρτέλας αλλάζει για να ανακλά τον τύπο του επιλεγμένου ευρετηρίου στην καρτέλα. Τύπος.

Τεχνοτροπίες

Εδώ μπορείτε να αποδώσετε διαφορετικές τεχνοτροπίες παραγράφου για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των τίτλων ευρετηρίου, των διαχωριστικών και των καταχωρίσεων ευρετηρίου. Επίσης μπορείτε να τροποποιήσετε τις τεχνοτροπίες παραγράφου σε αυτόν τον διάλογο.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την καρτέλα για να ορίσετε τη διάταξη στήλης για το ευρετήριο ή τον πίνακα περιεχομένων. Από προεπιλογή, ο τίτλος ευρετηρίου έχει πλάτος μιας στήλης και εκτείνεται από το αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Χρήση πινάκων περιεχομένων και ευρετηρίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!