Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία

Εισάγει ένα ευρετήριο ή πίνακα περιεχομένων στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Για να επεξεργαστείτε ένα ευρετήριο ή έναν πίνακα περιεχομένων, τοποθετείστε τον δρομέα στο ευρετήριο ή στον πίνακα περιεχομένων και επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και Ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, Ευρετήριο ή Βιβλιογραφία

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Επεξεργασία ευρετηρίου στο ευρετήριο.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αναφορά - Πίνακας περιεχομένων.

Στο μενού Αναφορά της καρτέλας Αναφορά, επιλέξτε Πίνακας περιεχομένων, Ευρετήριο ή Βιβλιογραφία.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο εισαγωγής ευρετηρίου

Εισαγωγή ευρετηρίου


Μπορείτε επίσης να προεπισκοπήσετε το ευρετήριο ή τον πίνακα σε αυτόν τον διάλογο.

Ανάλογα με τον τύπο του ευρετηρίου ή του πίνακα που επιλέξατε, οι ακόλουθες καρτέλες είναι παρούσες.

Τύπος

Χρησιμοποιήστε αυτήν την καρτέλα για να καθορίσετε και να ορίσετε τον τύπο του ευρετηρίου που θέλετε να εισαγάγετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα ευρετήρια.

Καταχωρίσεις (ευρετήρια/πίνακες)

Ορίστε τη μορφή των καταχωρίσεων ευρετηρίου ή πίνακα. Η εμφάνιση αυτής της καρτέλας αλλάζει για να ανακλά τον τύπο του επιλεγμένου ευρετηρίου στην καρτέλα. Τύπος.

Τεχνοτροπίες

Αντιστοιχίστε τεχνοτροπίες παραγράφων σε τίτλους ευρετηρίου και καταχωρίσεις ευρετηρίου στον πίνακα περιεχομένων, στα ευρετήρια και στη βιβλιογραφία. Για τα αλφαβητικά ευρετήρια, οι τεχνοτροπίες παραγράφου μπορούν να αντιστοιχιστούν σε διαχωριστικά. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τεχνοτροπίες παραγράφου από αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Χρησιμοποιήστε αυτήν την καρτέλα για να ορίσετε τη διάταξη στήλης για το ευρετήριο ή τον πίνακα περιεχομένων. Από προεπιλογή, ο τίτλος ευρετηρίου έχει πλάτος μιας στήλης και εκτείνεται από το αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Περιοχή (παρασκήνιο, επισήμανση)

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!