Εισαγωγή ή επεξεργασία καταχώρισης ευρετηρίου

Σημειώνει το επιλεγμένο κείμενο ως καταχώριση ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων ή επεξεργάζεται την επιλεγμένη καταχώριση ευρετηρίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Εισαγωγή:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Καταχώριση ευρετηρίου

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο Εισαγωγή καταχώρισης ευρετηρίου

Εισαγωγή καταχώρισης ευρετηρίου

Επεξεργασία:

Τοποθετήστε τον δρομέα μπροστά από το πεδίο ευρετηρίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία - Αναφορά - Καταχώρηση ευρετηρίου...

ή δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Επεξεργασία καταχώρισης ευρετηρίου


Μπορείτε να αφήσετε ανοιχτούς τους διαλόγους Εισαγωγή καταχώρισης ευρετηρίου και Επεξεργασία καταχώρισης ευρετηρίου, ενώ επιλέγετε και εισάγετε ή επεξεργάζεστε καταχωρίσεις.

Διάλογος εισαγωγής ευρετηρίου

Ευρετήριο

Επιλέξτε το ευρετήριο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την καταχώριση.

Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρισης ευρετηρίου, εμφανίζεται ο τύπος ευρετηρίου στον οποίο ανήκει η επιλεγμένη καταχώρηση. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο ευρετηρίου μιας καταχώρησης ευρετηρίου σε αυτό το παράθυρο διαλόγου. Αντίθετα, πρέπει να διαγράψετε την καταχώρηση ευρετηρίου από το έγγραφο και, στη συνέχεια, να την εισαγάγετε ξανά σε διαφορετικό τύπο ευρετηρίου.

Νέο ευρετήριο ορισμένο από το χρήστη

Ανοίγει τον διάλογο Δημιουργία νέου ευρετηρίου ορισμένου από τον χρήστη όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο ευρετήριο.

Νέο εικονίδιο ευρετηρίου που ορίζεται από το χρήστη

Νέο ευρετήριο καθορισμένο από το χρήστη

Όνομα

Εισάγετε το όνομα του νέου ευρετηρίου που ορίζεται από το χρήστη. Το νέο ευρετήριο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των διαθέσιμων ευρετηρίων και πινάκων.

Καταχώριση

Εμφανίζει το κείμενο που επιλέχθηκε στο έγγραφο. Εάν θέλετε, μπορείτε να εισάγετε μια διαφορετική λέξη για την καταχώριση του ευρετηρίου. Το επιλεγμένο κείμενο στο έγγραφο δεν αλλάζει.

Εναλλακτικά, επεξεργαστείτε την καταχώριση ευρετηρίου εάν είναι απαραίτητο. Όταν τροποποιείτε την καταχώριση ευρετηρίου, το νέο κείμενο εμφανίζεται μόνο στο ευρετήριο και όχι στην άγκυρα καταχώρισης ευρετηρίου στο έγγραφο. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε ένα ευρετήριο με σχόλια όπως "Βασικά, δείτε επίσης Γενικά".

Ενημέρωση καταχώρισης από την επιλογή

Πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την Εισαγωγή με την τρέχουσα επιλογή κειμένου στο έγγραφο.

Ενημέρωση καταχώρισης από το εικονίδιο επιλογής

Ενημέρωση καταχώρισης από επιλογή

1ο κλειδί

Κάνει την τρέχουσα επιλογή μια υποκαταχώριση της λέξης που εισάγατε εδώ. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε "κρύος", και εισάγετε "καιρός" ως το 1ο κλειδί, η καταχώριση ευρετηρίου είναι "καιρός, κρύος".

2ο κλειδί

Κάνει την τρέχουσα επιλογή μια υποκαταχώριση του 1ου κλειδιού. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε "κρύος", και εισάγετε "καιρός" ως 1ο κλειδί και "χειμώνας" ως 2ο κλειδί, τότε η καταχώριση ευρετηρίου είναι "καιρός, χειμώνας, κρύος".

Φωνητική ανάγνωση

Εισάγετε τη φωνητική ανάγνωση για την αντίστοιχη καταχώριση. Για παράδειγμα, αν μια Ιαπωνική λέξη Kanji έχει παραπάνω από μια προφορά, εισάγετε τη σωστή προφορά όπως μια λέξη Katakana. Η λέξη Kanji ταξινομείται τότε σε σχέση με τη φωνητική καταχώριση ανάγνωσης. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν η υποστήριξη Ασιατικών γλωσσών είναι ενεργοποιημένη.

Κύρια καταχώριση

Μετατρέπει το επιλεγμένο κείμενο στην κύρια καταχώριση σε ένα αλφαβητικό ευρετήριο. Το LibreOffice εμφανίζει τον αριθμό σελίδας της κύριας καταχώρισης σε μια διαφορετική μορφοποίηση από τις άλλες καταχωρίσεις του ευρετηρίου.

Επίπεδο ευρετηρίου

Καθορίστε το επίπεδο ευρετηρίου για την εισαγωγή ευρετηρίου.

note

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τον πίνακα περιεχομένων και τις καταχωρίσεις ευρετηρίου του χρήστη.


Για την επιλεγμένη καταχώριση

Οι ακόλουθες τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες όταν φορτώνεται μια επιλογή κειμένου στο Εισαγωγή, είτε επιλέγοντας το κείμενο στο έγγραφο και ανοίγοντας στη συνέχεια το παράθυρο διαλόγου, είτε χρησιμοποιώντας την Ενημέρωση καταχώρισης από την επιλογή στον διάλογο.

Εφαρμογή σε όλες τις άλλες εμφανίσεις

Επισημαίνει αυτόματα όλες τις άλλες εμφανίσεις του επιλεγμένου κειμένου στο έγγραφο. Για μια τροποποιημένη καταχώριση, η αντιστοίχιση διεξάγεται στην αρχική επιλογή, αλλά η τροποποιημένη καταχώρηση εισάγεται ως καταχώριση ευρετηρίου. Το κείμενο σε κεφαλίδες, υποσέλιδα και πλαίσια δεν περιλαμβάνεται.

Μόνο ολόκληρες λέξεις

Αναζητά ολόκληρες λέξεις ή κελιά που είναι ταυτόσημα με το κείμενο αναζήτησης.

Ταίριασμα πεζών/κεφαλαίων

Ταιριάζει με τον ακριβή χαρακτήρα που παρέχεται στο πλαίσιο Εύρεση χωρίς να ληφθούν υπόψη εναλλακτικές αντιστοιχίσεις πεζών.

tip

Για να συμπεριλάβετε όλες τις εμφανίσεις ενός τμήματος κειμένου σε ένα ευρετήριο, επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση και αντικατάσταση και πατήστε στο Εύρεση όλων. Μετά επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Καταχώριση ευρετηρίου και πατήστε Εισαγωγή.


Εισαγωγή

Σημειώνει μια καταχώριση ευρετηρίου στο κείμενο σας.

Κλείσιμο

Κλείνει τον διάλογο.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη καταχώριση από το ευρετήριο. Το κείμενο καταχώρισης στο έγγραφο δεν διαγράφεται.

note

Τα ακόλουθα πληκτρα πλοήγησης είναι διαθέσιμα μόνο στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία καταχώρισης ευρετηρίου.


Προηγούμενη καταχώριση (ίδιο όνομα)

Μετάβαση στην προηγούμενη καταχώριση ευρετηρίου με την ίδια καταχώριση και πληκτρολόγηση ως την τρέχουσα καταχώριση ευρετηρίου.

Εικονίδιο προηγούμενης καταχώρισης (ίδιο όνομα)

Προηγούμενη καταχώριση (ίδιο όνομα)

Επόμενη καταχώριση (ίδιο όνομα)

Μετάβαση στην επόμενη καταχώριση ευρετηρίου με την ίδια καταχώριση και πληκτρολόγηση ως την τρέχουσα καταχώριση ευρετηρίου.

Εικονίδιο επόμενης καταχώρισης (ίδιο όνομα)

Επόμενη καταχώριση (ίδιο όνομα)

Προηγούμενη καταχώριση

Μετάβαση στην προηγούμενη καταχώριση ευρετηρίου του ίδιου τύπου στο έγγραφο.

Εικονίδιο προηγούμενης καταχώρισης

Προηγούμενη καταχώριση

Επόμενη καταχώριση

Μετάβαση στην επόμενη καταχώριση ευρετηρίου του ίδιου τύπου στο έγγραφο.

Εικονίδιο επόμενης καταχώρισης

Επόμενη καταχώριση

tip

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε καταχωρίσεις ευρετηρίου με τη Γραμμή πλοήγησης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!