Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο

Ανοίγει ένα μενού για την εισαγωγή μιας καταχώρισης ευρετηρίου ή βιβλιογραφίας, καθώς και για την εισαγωγή πίνακα περιεχομένων, ευρετηρίου και/ή βιβλιογραφίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια


Καταχώριση ευρετηρίου

Σημειώνει το επιλεγμένο κείμενο ως ευρετήριο ή πίνακα καταχώρισης περιεχομένων.

Καταχώριση βιβλιογραφίας

Εισάγει μία παραπομπή βιβλιογραφίας.

Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία

Εισάγει ένα ευρετήριο ή πίνακα περιεχομένων στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Για να επεξεργαστείτε ένα ευρετήριο ή έναν πίνακα περιεχομένων, τοποθετείστε τον δρομέα στο ευρετήριο ή στον πίνακα περιεχομένων και επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!