Επεξεργασία πεδίων (μεταβλητών)

Επεξεργασία περιεχομένων πεδίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία πεδίων στο μενού περιβάλλοντος του επιλεγμένου πεδίου.


Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο του επιλεγμένου πεδίου.

Επιλέξτε

Αναφέρει τα διαθέσιμα πεδία για τον επιλεγμένο τύπο πεδίου στον κατάλογο Τύπος. Για να εισάγετε πεδίο, πατήστε το πεδίο και έπειτα πατήστε Εισαγωγή.

Μορφοποίηση

Εάν ένα πεδίο εμφανίζει ημερομηνία, χρόνο ή αριθμό, τότε χρησιμοποιείται η Μορφή για να προσαρμόσει την εμφάνιση της ημερομηνίας, χρόνου ή αριθμού. Κοινές μορφές εμφανίζονται στο παράθυρο μορφής, ή πατήστε "Πρόσθετες μορφές" για να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Αόρατο

Αποκρύπτει τα περιεχόμενα πεδίου στο έγγραφο. Το πεδίο εισάγεται ως λεπτό γκρίζο σημάδι στο έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τους τύπους πεδίου "Ορισμός μεταβλητής" and "Πεδίο χρήστη".

Τιμή

Εισάγετε τα περιεχόμενα που θέλετε να προσθέσετε σε ένα πεδίο του χρήστη.

Εφαρμογή

Προσθέτει το πεδίο χρήστη στον κατάλογο Επιλογή.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Πλήκτρα βελών

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βελών για να πάτα στο επόμενο ή προηγούμενο πεδίο του ίδιου τύπου στο έγγραφο.

Επεξεργασία

Όταν είναι ορατό, ανοίγει έναν διάλογο επεξεργασίας των περιεχομένων του πεδίου. Ο διάλογος εξαρτάται από τον τύπο του πεδίου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!