Πεδίο εισαγωγής

Εισάγει ένα πεδίο κειμένου που μπορείτε να το ανοίξετε και να το επεξεργαστείτε πατώντας το στο έγγραφο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πεδία εισαγωγής για κείμενο ή να ορίσετε μια νέα τιμή σε μια μεταβλητή.

Για να αλλάξετε το περιεχόμενο ενός πεδίου εισαγωγής σε ένα έγγραφο, πατήστε στο πεδίο και κατόπιν επεξεργάζεστε το κείμενο στο κάτω πλαίσιο του διαλόγου.

Αναφορά

Αυτό το πλαίσιο εμφανίζει το όνομα που εισάγατε στο πλαίσιο Αναφορά στην καρτέλα Συναρτήσεις ή Μεταβλητές του διαλόγου Πεδία. Το από κάτω πλαίσιο εμφανίζει τα περιεχόμενα του πεδίου.

Επόμενο

Μεταβαίνει στο επόμενο πεδίο εισαγωγής στο έγγραφο. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν η θέση του δρομέα είναι ακριβώς πριν από ένα πεδίο εισαγωγής και πατήσετε Shift+Ctrl+F9.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!