Βάση δεδομένων

Μπορείτε να εισάγετε πεδία από οποιαδήποτε βάση δεδομένων, παραδείγματος χάρη, πεδία διευθύνσεων, στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Βάση δεδομένων


Τύπος

Παραθέτει τους διαθέσιμους τύπους πεδίων.

Τύπος πεδίου

Σημασία

Οποιαδήποτε εγγραφή

Εισάγει το περιεχόμενο του πεδίου της βάσης δεδομένων που έχετε καθορίσει στο πλαίσιο Αριθμός εγγραφής ως πεδίο συγχώνευσης αλληλογραφίας εάν η Συνθήκη που εισάγατε ισχύει. Μόνο εγγραφές επιλεγμένες από μια πολλαπλή επιλογή στην προβολή πηγής δεδομένων έχουν ισχύ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να εισάγετε εγγραφές σε ένα έγγραφο. Απλά εισάγετε το πεδίο Οποιαδήποτε εγγραφή πριν από τα πεδία φόρμας επιστολής που χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη εγγραφή.

Όνομα βάσης δεδομένων

Εισάγει το όνομα του επιλεγμένου πίνακα της βάσης δεδομένων στο πλαίσιο Επιλογή Βάσης δεδομένων. Το πεδίο "Όνομα βάσης δεδομένων" είναι ένα καθολικό πεδίο, δηλαδή, εάν εισάγετε ένα διαφορετικό όνομα βάσης δεδομένων στο έγγραφό σας, τα περιεχόμενα όλων των προηγούμενων πεδίων "Όνομα βάσης δεδομένων" που εισήχθησαν ενημερώνονται.

Πεδίο συγχώνευσης αλληλογραφίας

Εισάγει το όνομα ενός πεδίου βάσης δεδομένων ως ένα δεσμευτικό θέσης, έτσι ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας. Το περιεχόμενο του πεδίου εισάγεται αυτόματα όταν εκτυπώνετε τη φόρμα της επιστολής.

Επόμενη εγγραφή

Εισάγει το περιεχόμενο του επόμενου πεδίου συγχώνευσης αλληλογραφίας στο έγγραφό σας, εάν η συνθήκη που ορίσατε ισχύει. Οι εγγραφές που θέλετε να συμπεριληφθούν πρέπει να επιλέγονται στην προβολή πηγής δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Επόμενη εγγραφή" για να εισάγετε τα περιεχόμενα πολλών διαδοχικών εγγραφών μεταξύ των πεδίων συγχώνευσης αλληλογραφίας σε ένα έγγραφο.

Αριθμός εγγραφής

Εισάγει τον αριθμό της επιλεγμένης εγγραφής της βάσης δεδομένων.


note

Τα παρακάτω πεδία μπορούν να εισαχθούν μόνο εάν ο αντίστοιχος τύπος πεδίου έχει επιλεγεί στον κατάλογο Τύπος.


Επιλογή βάσης δεδομένων

Επιλέξτε τον πίνακα της βάσης δεδομένων ή το ερώτημα στη βάση δεδομένων στο οποίο θέλετε να αναφέρετε το πεδίο. Μπορείτε να συμπεριλάβετε πεδία από παραπάνω από μια βάση δεδομένων ή ερωτήματα σε ένα έγγραφο.

Συνθήκη

Για τα πεδία που συνδέονται με μια συνθήκη, εισάγετε εδώ τα κριτήρια.

Εάν θέλετε, μπορείτε να εκχωρήσετε μια συνθήκη που πρέπει να ισχύει πριν τα περιεχόμενα των πεδίων "Οποιαδήποτε εγγραφή" και "Επόμενη εγγραφή" εισαχθούν. Η προεπιλεγμένη συνθήκη είναι "Αληθής", δηλαδή, η συνθήκη είναι πάντα αληθής εάν δεν αλλάξετε το κείμενο της συνθήκης.

Αριθμός εγγραφής

Εισάγετε τον αριθμό των εγγραφών που θέλετε να εισάγετε όταν ισχύει η συνθήκη που ορίζετε. Ο αριθμός εγγραφής αντιστοιχεί στην τρέχουσα επιλογή στην προβολή πηγής δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε τις τελευταίες 5 εγγραφές σε μια βάση δεδομένων που περιέχει 10 εγγραφές, ο αριθμός της πρώτης εγγραφής θα είναι 1 και όχι 6.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν χρησιμοποιήσετε πεδία από μια διαφορετική βάση δεδομένων (ή από διαφορετικό πίνακα ή ερώτημα στην ίδια βάση δεδομένων), το LibreOffice προσδιορίζει τον αριθμό της εγγραφής σε σχέση με την τρέχουσα επιλογή.


Μορφοποίηση

Επιλέξτε τη μορφή του πεδίου που θέλετε να εισάγετε. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για πεδία αριθμητικά, λογικά, ημερομηνίας και χρόνου.

Από βάση δεδομένων

Χρησιμοποιεί την μορφή που ορίστηκε στην επιλεγμένη βάση δεδομένων.

Περιήγηση

Ανοίγει έναν διάλογο ανοίγματος αρχείου, όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο βάσης δεδομένων (*.odb). Το επιλεγμένο αρχείο προστίθεται στον κατάλογο επιλογής βάσεων δεδομένων.

Ορισμένο από το χρήστη

Εφαρμόζει τη μορφή που επιλέξατε στον Κατάλογο των μορφών χρήστη.

Κατάλογος μορφών χρήστη

Παραθέτει τις διαθέσιμες μορφές που ορίστηκαν από τον χρήστη.

Εκτύπωση μίας φόρμας επιστολής

Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο που περιέχει πεδία βάσης δεδομένων, ένας διάλογος σας ερωτά εάν θέλετε να εκτυπώσετε μια φόρμα επιστολής. Αν απαντήσετε Ναι, ανοίγει ο διάλογος Συγχώνευση αλληλογραφίας όπου μπορείτε να επιλέξετε τις εγγραφές που θα εκτυπωθούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!