Πληροφορίες εγγράφου

Τα πεδία πληροφοριών εγγράφου περιέχουν πληροφορίες για τις ιδιότητες ενός εγγράφου, όπως την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου. Για να δείτε τις ιδιότητες ενός εγγράφου, επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Πληροφορίες εγγράφου


note

Όταν εξάγετε και εισάγετε ένα έγγραφο HTML που περιέχει πεδία DocInformation (πληροφορίες εγγράφου), χρησιμοποιούνται ειδικές μορφές LibreOffice.


Τύπος

Παραθέτει τους διαθέσιμους τύπους πεδίων.

Τύπος

Σημασία

Σχόλια

Εισάγει τα σχόλια όπως μπήκαν στην καρτέλα Περιγραφή του διαλόγου Αρχείο - Ιδιότητες.

Δημιουργία από

Εισάγει το όνομα του συντάκτη και την ημερομηνία, ή την ώρα δημιουργίας του εγγράφου.

Προσαρμοσμένο

Εισάγει τα περιεχόμενα των ιδιοτήτων που βρέθηκαν στην καρτέλα Προσαρμοσμένες ιδιότητες του διαλόγου Αρχείο - Ιδιότητες. (Εμφανίζονται μόνο εάν οι Προσαρμοσμένες ιδιότητες έχουν προστεθεί.)

Λέξεις κλειδιά

Εισάγει τις λέξεις-κλειδιά όπως μπήκαν στην καρτέλα Περιγραφή του διαλόγου Αρχείο - Ιδιότητες.

Τελευταία εκτύπωση

Εισάγει το όνομα του συντάκτη και την ημερομηνία ή την ώρα της τελευταίας εκτύπωσης του εγγράφου.

Τροποποιήθηκε

Εισάγει το όνομα του συντάκτη και την ημερομηνία, ή την ώρα της τελευταίας αποθήκευσης.

Αριθμός αναθεώρησης

Εισάγει τον αριθμό έκδοσης του τρέχοντος εγγράφου.

Θέμα

Εισάγει το θέμα όπως μπήκε στην καρτέλα Περιγραφή του διαλόγου Αρχείο - Ιδιότητες.

Τίτλος

Εισάγει τον τίτλο όπως μπήκε στην καρτέλα Περιγραφή του διαλόγου Αρχείο - Ιδιότητες.

Συνολικός χρόνος επεξεργασίας

Εισάγει το χρόνο που έχει αναλωθεί για την επεξεργασία του εγγράφου.


note

Τα παρακάτω πεδία μπορούν να εισαχθούν μόνο εάν ο αντίστοιχος τύπος πεδίου έχει επιλεγεί στον κατάλογο Τύπος.


Επιλογή

Παραθέτει ποια πληροφορία μπορεί να εισαχθεί για έναν επιλεγμένο τύπο πεδίου.

note

Για τους τύπους πεδίων "Δημιουργήθηκε", "Τροποποιήθηκε", και "Τελευταία εκτύπωση", μπορείτε να συμπεριλάβετε τον συντάκτη, την ημερομηνία και την ώρα για την αντίστοιχη λειτουργία.


Μορφοποίηση

Εάν ένα πεδίο εμφανίζει ημερομηνία, χρόνο ή αριθμό, τότε χρησιμοποιείται η Μορφή για να προσαρμόσει την εμφάνιση της ημερομηνίας, χρόνου ή αριθμού. Κοινές μορφές εμφανίζονται στο παράθυρο μορφής, ή πατήστε "Πρόσθετες μορφές" για να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Όταν πατάτε "Πρόσθετες μορφές", ανοίγει ο διάλογος Μορφή αριθμού, όπου μπορείτε να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Σταθερό περιεχόμενο

Εισάγει το πεδίο ως στατικό περιεχόμενο, δηλαδή, το πεδίο δεν μπορεί να ενημερωθεί.

note

Τα πεδία με σταθερό περιεχόμενο αξιολογούνται μόνο όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο από ένα πρότυπο που περιέχει ένα τέτοιο πεδίο. Για παράδειγμα, ένα πεδίο ημερομηνίας με σταθερό περιεχόμενο εισάγει την ημερομηνία που ένα νέο έγγραφο δημιουργήθηκε από το πρότυπο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!