Πληροφορίες εγγράφου

Τα πεδία πληροφοριών εγγράφου περιέχουν πληροφορίες για τις ιδιότητες ενός εγγράφου, όπως την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου. Για να δείτε τις ιδιότητες ενός εγγράφου, επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Πληροφορίες εγγράφου


note

Όταν εξάγετε και εισάγετε ένα έγγραφο HTML που περιέχει πεδία πληροφοριών εγγράφου, χρησιμοποιούνται ειδικές μορφοποιήσεις του LibreOffice.


Τύπος

Εμφανίζει τους διαθέσιμους τύπους πεδίων. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο έγγραφό σας, πατήστε έναν τύπο πεδίου, πατήστε σε ένα πεδίο στον κατάλογο Επιλογή και κατόπιν πατήστε στο Εισαγωγή. Τα ακόλουθα πεδία είναι διαθέσιμα:

Τύπος

Σημασία

Σχόλια

Εισάγει τα σχόλια όπως μπήκαν στην καρτέλα Περιγραφή του διαλόγου Αρχείο - Ιδιότητες.

Δημιουργία από

Εισάγει το όνομα του συντάκτη και την ημερομηνία, ή την ώρα δημιουργίας του εγγράφου.

Προσαρμοσμένο

Εισάγει τα περιεχόμενα των ιδιοτήτων που βρέθηκαν στην καρτέλα Προσαρμοσμένες ιδιότητες του διαλόγου Αρχείο - Ιδιότητες. (Εμφανίζονται μόνο εάν οι Προσαρμοσμένες ιδιότητες έχουν προστεθεί.)

Λέξεις κλειδιά

Εισάγει τις λέξεις-κλειδιά όπως μπήκαν στην καρτέλα Περιγραφή του διαλόγου Αρχείο - Ιδιότητες.

Τελευταία εκτύπωση

Εισάγει το όνομα του συντάκτη και την ημερομηνία ή την ώρα της τελευταίας εκτύπωσης του εγγράφου.

Τροποποιήθηκε

Εισάγει το όνομα του συντάκτη και την ημερομηνία, ή την ώρα της τελευταίας αποθήκευσης.

Αριθμός αναθεώρησης

Εισάγει τον αριθμό έκδοσης του τρέχοντος εγγράφου.

Θέμα

Εισάγει το θέμα όπως μπήκε στην καρτέλα Περιγραφή του διαλόγου Αρχείο - Ιδιότητες.

Τίτλος

Εισάγει τον τίτλο όπως μπήκε στην καρτέλα Περιγραφή του διαλόγου Αρχείο - Ιδιότητες.

Συνολικός χρόνος επεξεργασίας

Εισάγει το χρόνο που έχει αναλωθεί για την επεξεργασία του εγγράφου.


note

Τα παρακάτω πεδία μπορούν να εισαχθούν μόνο, εάν έχετε επιλέξει τον αντίστοιχο τύπο πεδίου στον κατάλογο Τύπος .


Επιλογή

Εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα πεδία για τον επιλεγμένο τύπο πεδίου στον κατάλογο Τύπος . Για να εισάγετε ένα πεδίο, πατήστε στο πεδίο και μετά πατήστε Εισαγωγή.

tip

Για γρήγορη εισαγωγή ενός πεδίου από τον κατάλογο Επιλογή, διπλοπατήστε το πεδίο.


note

Για τους τύπους πεδίων "Δημιουργήθηκε", "Τροποποιήθηκε", και "Τελευταία εκτύπωση", μπορείτε να συμπεριλάβετε τον συντάκτη, την ημερομηνία και την ώρα για την αντίστοιχη λειτουργία.


Μορφοποίηση

Πατήστε στη μορφή που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο πεδίο, ή πατήστε "Πρόσθετες μορφές" για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Όταν πατάτε "Πρόσθετες μορφές", ανοίγει ο διάλογος Μορφή αριθμού, όπου μπορείτε να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Σταθερό περιεχόμενο

Εισάγει το πεδίο ως στατικό περιεχόμενο, δηλαδή, το πεδίο δεν μπορεί να ενημερωθεί.

note

Τα πεδία με σταθερό περιεχόμενο αξιολογούνται μόνο όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο από ένα πρότυπο που περιέχει ένα τέτοιο πεδίο. Για παράδειγμα, ένα πεδίο ημερομηνίας με σταθερό περιεχόμενο εισάγει την ημερομηνία που ένα νέο έγγραφο δημιουργήθηκε από το πρότυπο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!