Έγγραφο

Τα πεδία χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή πληροφοριών για το τρέχον έγγραφο, π.χ. όνομα αρχείου, πρότυπο, στατιστικά, δεδομένα χρήστη, ημερομηνία και ώρα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Έγγραφο


Εικονίδιο σημείωσης

Για την εισαγωγή και εξαγωγή HTML των πεδίων ημερομηνίας και ώρας, χρησιμοποιούνται ειδικές μορφοποιήσεις του LibreOffice.


Τύπος

Εμφανίζει τους διαθέσιμους τύπους πεδίων. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο έγγραφό σας, πατήστε έναν τύπο πεδίου, πατήστε σε ένα πεδίο στον κατάλογο Επιλογή και κατόπιν πατήστε στο Εισαγωγή. Τα ακόλουθα πεδία είναι διαθέσιμα:

Τύπος

Σημασία

Συντάκτης

Εισάγει το όνομα του ενεργού χρήστη.

Κεφάλαιο

Εισαγωγή του αριθμού κεφαλαίου ή/και του ονόματος κεφαλαίου.

Ημερομηνία

Εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να εισάγετε την ημερομηνία ως σταθερό πεδίο - Ημερομηνία (σταθερή) - που δεν αλλάζει ή ως δυναμικό πεδίο - Ημερομηνία - που ενημερώνεται αυτόματα. Για να ενημερώσετε χειροκίνητα το πεδίο Ημερομηνία , πιέστε F9.

Όνομα αρχείου

Εισαγωγή του ονόματος αρχείου ή/και της διαδρομής καταλόγου του τρέχοντος εγγράφου, καθώς και του ονόματος του αρχείου χωρίς επέκταση.

Σελίδα

Εισαγωγή του αριθμού σελίδας της τρέχουσας, της προηγούμενης ή της επόμενης σελίδας.

Αποστολέας

Εισάγει πεδία που περιέχουν δεδομένα χρήστη. Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα χρήστη που εμφανίζονται επιλέγοντας - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.

Στατιστικά

Εισάγει στατιστικά εγγράφου, όπως μετρήσεις σελίδας και λέξεων, ως πεδίου. Για προβολή των στατιστικών εγγράφου, διαλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες και έπειτα πατήστε στην καρτέλα Στατιστικά.

Πρότυπα

Εισάγει το όνομα αρχείου, τη διαδρομή ή το όνομα αρχείου χωρίς την επέκταση του αρχείου του τρέχοντος προτύπου. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τα ονόματα των μορφών "Κατηγορίας" και "Τεχνοτροπίας" που χρησιμοποιούνται στο τρέχον πρότυπο.

Ώρα

Εισάγει την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να εισάγετε την ώρα ως σταθερό πεδίο - Ώρα (σταθερή) - που δεν αλλάζει, ή ως δυναμικό πεδίο - Ώρα - που ενημερώνεται αυτόματα. Για να ενημερώσετε χειροκίνητα το πεδίο Ώρα πατήστε F9.


Εικονίδιο σημείωσης

Τα παρακάτω πεδία μπορούν να εισαχθούν μόνο, εάν έχετε επιλέξει τον αντίστοιχο τύπο πεδίου στον κατάλογο Τύπος .


Επιλογή

Εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα πεδία για τον επιλεγμένο τύπο πεδίου στον κατάλογο Τύπος . Για να εισάγετε ένα πεδίο, πατήστε στο πεδίο και μετά πατήστε Εισαγωγή.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να εισάγετε γρήγορα ένα πεδίο από τον κατάλογο, κρατήστε πατημένο το και διπλοπατήστε στο πεδίο.


Πεδία

Λειτουργία

Προηγούμενη σελίδα

Εισάγει τον αριθμό της προηγούμενης σελίδας στο έγγραφο.

Επόμενη σελίδα

Εισάγει τον αριθμό της επόμενης σελίδας στο έγγραφο.

Αριθμός σελίδας

Εισάγει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.


Στη Μορφή, πατήστε στη μορφή αρίθμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Μπορείτε εάν θέλετε, να εισάγετε μια Μετατόπιση για τον εμφανιζόμενο αριθμό σελίδας. Για μια Μετατόπιση της τιμής κατά 1, το πεδίο θα εμφανίσει έναν αριθμό που θα είναι κατά 1 παραπάνω από τον πραγματικό αριθμό της σελίδας, αλλά μόνο εάν η σελίδα με αυτόν τον αριθμό υπάρχει. Στην τελευταία σελίδα του εγγράφου, το ίδιο πεδίο θα είναι κενό.

Μετατόπιση

Εισάγετε την τιμή της μετατόπισης που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στον αριθμό της σελίδας, για παράδειγμα "+1".

Εικονίδιο συμβουλής

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον πραγματικό αριθμό της σελίδας και όχι τον εμφανιζόμενο αριθμό, μη χρησιμοποιήσετε την τιμή Μετατόπιση. Για να αλλάξετε τους αριθμούς σελίδας, διαβάστε τον οδηγό Αριθμοί σελίδας.


Μορφοποίηση

Πατήστε στη μορφή που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο πεδίο, ή πατήστε "Πρόσθετες μορφές" για να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Όταν πατάτε στο "Πρόσθετες μορφοποιήσεις", ανοίγει ο διάλογος Μορφοποίηση αρίθμησης, όπου μπορείτε να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Εάν επιλέξετε "Αριθμός κεφαλαίου χωρίς διαχωριστικό" για ένα πεδίο κεφαλαίου, τα διαχωριστικά που ορίζονται για τον αριθμό κεφαλαίου στο Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου δεν εμφανίζονται.

Εάν επιλέξετε "αρίθμηση κεφαλαίου" ως μορφή για τα πεδία παραπομπής, μόνο ο αριθμός της επικεφαλίδας του κεφαλαίου που περιέχει το αντικείμενο παραπομπής εμφανίζεται στο πεδίο. Εάν η τεχνοτροπία της παραγράφου για την επικεφαλίδα του κεφαλαίου δεν είναι αριθμημένη, το πεδίο μένει κενό.

Οι ακόλουθες μορφοποιήσεις περιοχής αριθμών είναι για παραγράφους που έχουν μορφοποιηθεί με αριθμούς ή λίστες με κουκκίδες:

Κατηγορία και αριθμός

Η μορφοποίηση περιέχει τα πάντα μεταξύ της αρχής της παραγράφου και αμέσως μετά το πεδίο περιοχής αριθμών.

Κείμενο υπομνήματος

Η μορφοποίηση περιέχει το κείμενο που ακολουθεί το πεδίο περιοχής αριθμών, έως το τέλος της παραγράφου

Αριθμός

Η μορφοποίηση περιέχει μόνο τον αριθμό παραπομπής


Σταθερό περιεχόμενο

Εισάγει το πεδίο ως στατικό περιεχόμενο, δηλαδή, το πεδίο δεν μπορεί να ενημερωθεί.

Επίπεδο

Επιλέξτε το επίπεδο της επικεφαλίδας του κεφαλαίου που θέλετε να συμπεριλάβετε στο επιλεγμένο πεδίο.

Μετατόπιση σε ημέρες/λεπτά

Εισάγετε την μετατόπιση που επιθυμείτε να εφαρμόσετε σε μια ημερομηνία ή πεδίο χρόνου.

Τιμή

Εισάγετε τα περιεχόμενα που θέλετε να προσθέσετε σε ένα πεδίο χρήστη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!