Έγγραφο

Τα πεδία χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή πληροφοριών για το τρέχον έγγραφο, π.χ. όνομα αρχείου, πρότυπο, στατιστικά, δεδομένα χρήστη, ημερομηνία και ώρα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Έγγραφο


Για να εισάγετε πεδίο στο έγγραφό σας, επιλέξτε πρώτα το πεδίο Τύπος, έπειτα πατήστε στον κατάλογο Επιλογή, για να επιλέξετε ποιο στοιχείο πληροφορίας πρέπει να εισάγετε, έπειτα πατήστε Εισαγωγή.

Τύπος

Παραθέτει τους διαθέσιμους τύπους πεδίων.

Επιλογή

Παραθέτει ποια πληροφορία μπορεί να εισαχθεί για έναν επιλεγμένο τύπο πεδίου.

Διαθέσιμοι τύποι πεδίου και επιλογή καταλόγων

Τύπος

Επιλογή καταλόγου

Συντάκτης

Όνομα ή αρχικά του τρέχοντος χρήστη (όπως εισήχθη στο - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη).

Κεφάλαιο

Εισαγωγή του αριθμού κεφαλαίου ή/και του ονόματος κεφαλαίου.

Ημερομηνία

Εισάγει την τρέχουσα ημερομηνία. Μπορείτε να εισάγετε την ημερομηνία ως σταθερό πεδίο - Ημερομηνία (σταθερή) - που δεν αλλάζει, ή ως δυναμικό πεδίο - Ημερομηνία - που ενημερώνεται αυτόματα. Για χειροκίνητη ενημέρωση του πεδίου Ημερομηνία,πατήστε F9.

Όνομα αρχείου

Εισαγωγή του ονόματος αρχείου ή/και της διαδρομής καταλόγου του τρέχοντος εγγράφου, καθώς και του ονόματος του αρχείου χωρίς επέκταση.

Σελίδα

Εισαγωγή του αριθμού σελίδας της τρέχουσας, της προηγούμενης ή της επόμενης σελίδας.

Υπογραφή παραγράφου

Εισάγει ένα πεδίο μεταδεδομένων με ψηφιακή υπογραφή για την παράγραφο. Πρέπει να έχετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό για να υπογράψετε μια παράγραφο.

Αποστολέας

Εισάγει πεδία που περιέχουν δεδομένα χρήστη. Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα χρήστη που εμφανίζονται επιλέγοντας - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη.

Στατιστικά

Εισάγει στατιστικά εγγράφου, όπως αριθμό σελίδων και λέξεων, ως πεδία. Για να προβάλετε τα στατιστικά ενός εγγράφου, επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες και έπειτα πατήστε την καρτέλα Στατιστικά.

Πρότυπα

Εισάγει το όνομα αρχείου, το όνομα αρχείου χωρίς την επέκταση αρχείου, τη διαδρομή, ή τη διαδρομή και το όνομα αρχείου του τρέχοντος προτύπου. Μπορείτε επίσης να εισάγετε το όνομα προτύπου και Κατηγορία του τρέχοντος προτύπου.

Ώρα

Εισάγει τον τρέχοντα χρόνο. Μπορείτε να εισάγετε τον χρόνο ως σταθερό πεδίο - Χρόνος (σταθερός) - που δεν αλλάζει, ή ως δυναμικό πεδίο - Χρόνος - που ενημερώνεται αυτόματα. Για χειροκίνητη ενημέρωση του πεδίου Χρόνος, πατήστε F9.


tip

Για γρήγορη εισαγωγή ενός πεδίου από τον κατάλογο Επιλογή, διπλοπατήστε το πεδίο.


Μορφοποίηση

Εάν ένα πεδίο εμφανίζει ημερομηνία, χρόνο ή αριθμό, τότε χρησιμοποιείται η Μορφή για να προσαρμόσει την εμφάνιση της ημερομηνίας, χρόνου ή αριθμού. Κοινές μορφές εμφανίζονται στο παράθυρο μορφής, ή πατήστε "Πρόσθετες μορφές" για να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Όταν πατάτε "Πρόσθετες μορφές", ανοίγει ο διάλογος Μορφή αριθμού, όπου μπορείτε να ορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή.

Εάν επιλέξετε "Αριθμός κεφαλαίου χωρίς διαχωριστικό" για ένα πεδίο κεφαλαίου, τα διαχωριστικά που ορίζονται για τον αριθμό κεφαλαίου στο Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου δεν εμφανίζονται.

Εάν επιλέξετε "αρίθμηση κεφαλαίου" ως μορφή για τα πεδία παραπομπής, μόνο ο αριθμός της επικεφαλίδας του κεφαλαίου που περιέχει το αντικείμενο παραπομπής εμφανίζεται στο πεδίο. Εάν η τεχνοτροπία της παραγράφου για την επικεφαλίδα του κεφαλαίου δεν είναι αριθμημένη, το πεδίο μένει κενό.

note

Για την εισαγωγή και εξαγωγή HTML των πεδίων ημερομηνίας και ώρας, χρησιμοποιούνται ειδικές μορφοποιήσεις του LibreOffice.


Σταθερό περιεχόμενο

Εισάγει το πεδίο ως στατικό περιεχόμενο, δηλαδή, το πεδίο δεν μπορεί να ενημερωθεί.

Επίπεδο

Εισάγετε το επίπεδο διάρθρωσης του κεφαλαίου που πρόκειται να εμφανιστεί. Το εισαγόμενο πεδίο θα εμφανίσει την τιμή που ελήφθη από την τελευταία παράγραφο με το καθορισμένο επίπεδο διάρθρωσης τοποθετημένο πριν το εισαγόμενο πεδίο.

Μετατόπιση

Εισάγετε την τιμή της μετατόπισης που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στον αριθμό της σελίδας, για παράδειγμα "+1".

Με τιμή Μετατόπισης 1, το πεδίο θα εμφανίσει έναν αριθμό που είναι 1 περισσότερο από τον τρέχοντα αριθμό σελίδας, αλλά μόνο εάν εφόσον υφίσταται αυτός ο αριθμός σελίδας. Στην τελευταία σελίδα του εγγράφου, αυτό το ίδιο πεδίο θα είναι κενό.

tip

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον πραγματικό αριθμό της σελίδας και όχι τον εμφανιζόμενο αριθμό, μη χρησιμοποιήσετε την τιμή Μετατόπιση. Για να αλλάξετε τους αριθμούς σελίδας, διαβάστε τον οδηγό Αριθμοί σελίδας.


Μετατόπιση σε ημέρες/λεπτά

Εισάγετε την μετατόπιση που επιθυμείτε να εφαρμόσετε σε μια ημερομηνία ή πεδίο χρόνου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!