Εκτυπωτής

Ορίστε τις επιλογές εκτύπωσης για τον φάκελο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Φάκελος - Εκτυπωτής


Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας για να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για τους φακέλους. Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή, οι φάκελοι ενδέχεται να τοποθετηθούν αριστερά, δεξιά ή στη μέση και είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω.

Οριζόντια αριστερά

Τροφοδοτεί τον φάκελο οριζόντια από το αριστερό άκρη του δίσκου εκτυπωτή.

Οριζόντια στο κέντρο

Τροφοδοτεί τον φάκελο οριζόντια από το κέντρο του δίσκου εκτυπωτή.

Οριζόντια δεξιά

Τροφοδοτεί τον φάκελο οριζόντια από το δεξιό άκρο του δίσκου εκτυπωτή.

Κάθετα αριστερά

Τροφοδοτεί τον φάκελο κάθετα από το αριστερό άκρο του δίσκου εκτυπωτή.

Κάθετα στο κέντρο

Τροφοδοτεί τον φάκελο κάθετα από το κέντρο του δίσκου εκτυπωτή.

Κάθετα δεξιά

Τροφοδοτεί τον φάκελο κάθετα από το δεξιό άκρο του δίσκου εκτυπωτή.

Εκτύπωση από πάνω

Τροφοδοτεί τον φάκελο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στον δίσκο του εκτυπωτή.

Εκτύπωση από κάτω

Τροφοδοτεί τον φάκελο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω στον δίσκο του εκτυπωτή.

Μετατόπιση προς τα δεξιά

Εισάγετε τη μετατόπιση της περιοχής εκτύπωσης στα δεξιά.

Μετατόπιση προς τα κάτω

Εισάγετε τη μετατόπιση της περιοχής εκτύπωσης κάτω.

Τρέχων εκτυπωτής

Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος εκτυπωτή.

Εγκατάσταση

Ανοίγει τον διάλογο Ρυθμίσεις εκτύπωσης όπου μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις του εκτυπωτή, όπως τη μορφή και τον προσανατολισμό του χαρτιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!