Μορφή

Ορίζει τη διάταξη και τη διάσταση του φακέλου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Φάκελος - Μορφή


Παραλήπτης

Ορίζει τη θέση και τις επιλογές μορφοποίησης κειμένου του πεδίου παραλήπτη.

Θέση

Ορίζει τη θέση της διεύθυνσης παραλήπτη στον φάκελο.

από αριστερά

Εισάγετε το διάστημα που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του αριστερού άκρου του φακέλου και του πεδίου παραλήπτη.

από πάνω

Εισάγετε το διάστημα που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του πάνω άκρου του φακέλου και του πεδίου παραλήπτη.

Επεξεργασία

Πατήστε και επιλέξτε την τεχνοτροπία μορφοποίησης κειμένου του πεδίου παραλήπτη που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Χαρακτήρας

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τη μορφοποίηση των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο παραλήπτη.

Παράγραφος

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τη μορφοποίηση της παραγράφου που χρησιμοποιείται στο πεδίο παραλήπτη.

Αποστολέας

Ορίζει τη θέση και τις επιλογές μορφοποίησης κειμένου του πεδίου του αποστολέα.

Θέση

Καθορίζει τη θέση της διεύθυνσης αποστολέα στον φάκελο.

από αριστερά

Εισάγετε το διάστημα που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του αριστερού άκρου του φακέλου και του πεδίου αποστολέα.

από πάνω

Εισάγετε το διάστημα που επιθυμείτε να αφήσετε μεταξύ του πάνω άκρου του φακέλου και του πεδίου αποστολέα.

Επεξεργασία

Πατήστε και επιλέξτε την τεχνοτροπία μορφοποίησης κειμένου του πεδίου αποστολέα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Χαρακτήρας

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τη μορφοποίηση των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο του αποστολέα.

Παράγραφος

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τη μορφοποίηση της παραγράφου που χρησιμοποιείται στο πεδίο του αποστολέα.

Μέγεθος

Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή μεγέθους του φακέλου, ή δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος φακέλου.

Μορφοποίηση

Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος φακέλου ή επιλέξτε "Ορισμένο από τον χρήστη" και πληκτρολογήστε το πλάτος και το ύψος του προσαρμοσμένου μεγέθους.

Πλάτος

Εισάγετε το πλάτος του φακέλου.

Ύψος

Εισάγετε το ύψος του φακέλου.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!