Φάκελος επιστολής

Εισάγει τις διευθύνσεις παράδοσης και επιστροφής για τον φάκελο επιστολής. Μπορείτε να εισάγετε επίσης πεδία διευθύνσεων από μια βάση δεδομένων, για παράδειγμα από τη βάση δεδομένων Διευθύνσεις.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Φάκελος - Φάκελος


Παραλήπτης

Εισάγετε τη διεύθυνση παράδοσης. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σε αυτό το πλαίσιο και να επιλέξετε μια βάση δεδομένων, έναν πίνακα και ένα πεδίο και κατόπιν να πατήσετε στο πλήκτρο βέλους για να εισάγετε το πεδίο στη διεύθυνση. Εάν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση, όπως έντονη και υπογραμμισμένη, στο κείμενο της διεύθυνσης.

Αποστολέας

Συμπεριλαμβάνει μια διεύθυνση επιστροφής στον φάκελο. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολέας και εισάγετε τη διεύθυνση του αποστολέα. Το LibreOffice εισάγει αυτόματα τα δεδομένα του χρήστη στο πλαίσιο Αποστολέας, αλλά μπορείτε επίσης να εισάγετε τα επιθυμητά δεδομένα.

Βάση δεδομένων

Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα της διεύθυνσης που θέλετε να εισάγετε.

Πίνακας

Επιλέξτε τον πίνακα της βάσης δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα της διεύθυνσης που θέλετε να εισάγετε.

Πεδίο βάσης δεδομένων

Επιλέξτε το πεδίο της βάσης δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα της διεύθυνσης που θέλετε να εισάγετε και μετά πατήστε το πλήκτρο του αριστερού βέλους. Τα δεδομένα προστίθενται στο πλαίσιο της διεύθυνσης που βρίσκεται ο δρομέας.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!