Επιλογές

Προσθέτει τον αριθμό κεφαλαίου στην ετικέτα υπομνήματος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το γνώρισμα, πρέπει πρώτα να εκχωρήσετε ένα επίπεδο διάρθρωσης σε μια τεχνοτροπία παραγράφου και έπειτα να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία στις επικεφαλίδες του κεφαλαίου στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Τίτλος - Επιλογές

Ανοίξτε το μενού περιεχομένου - επιλέξτε Τίτλος - Επιλογές


Αρίθμηση κατά κεφάλαια

Όταν εισάγετε αριθμούς κεφαλαίων σε ετικέτες υπομνήματος, η αρίθμηση υπομνήματος επαναφέρεται όταν προκύπτει μια επικεφαλίδα κεφαλαίου. Για παράδειγμα, εάν το τελευταίο σχήμα στο κεφάλαιο 1 είναι "Εικόνα 1.12", το πρώτο σχήμα στο επόμενο κεφάλαιο θα είναι "Εικόνα 2.1".

Επίπεδο

Επιλέξτε τον αριθμό των επιπέδων διάρθρωσης από την αρχή της ιεραρχίας του κεφαλαίου προς τα κάτω για να συμπεριλάβετε την ετικέτα του υπομνήματος.

Διαχωριστικό

Εισάγετε τον χαρακτήρα που θέλετε να τοποθετηθεί μεταξύ του αριθμού του κεφαλαίου και του αριθμού υπομνήματος.

Κατηγορία και τύπος πλαισίου

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Καθορίζει την τεχνοτροπία χαρακτήρων.

Εφαρμόζει περίγραμμα και σκιά

Εφαρμόζει το περίγραμμα και την σκίαση του αντικειμένου στο πλαίσιο του υπομνήματος.

Προσθήκη αριθμών κεφαλαίων σε υπομνήματα

Χρησιμοποιώντας υπομνήματα

Αρίθμηση κεφαλαίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!