Υπόμνημα

Προσθέτει ένα αριθμημένο υπόμνημα σε μια επιλεγμένη εικόνα, πίνακα, διάγραμμα, πλαίσιο, ή σχήμα. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτήν την εντολή δεξιοπατώντας το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε στο υπόμνημα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Τίτλος

Ανοίξτε το μενού περιεχομένου - επιλέξτε Τίτλος


Ιδιότητες

Καθορίζει τις επιλογές υπομνήματος της τρέχουσας επιλογής.

Κατηγορία

Επιλέξτε την κατηγορία υπομνήματος, ή πληκτρολογήστε ένα όνομα για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία. Το κείμενο της κατηγορίας εμφανίζεται πριν από τον αριθμό του υπομνήματος στην ετικέτα υπομνήματος. Κάθε προεπιλεγμένη κατηγορία υπομνήματος μορφοποιείται σύμφωνα με την τεχνοτροπία παραγράφου του ίδιου ονόματος. Παραδείγματος χάρη, η κατηγορία υπομνήματος "Επεξήγηση" μορφοποιείται σύμφωνα με την τεχνοτροπία παραγράφου "Επεξήγηση".

Αρίθμηση

Επιλέξτε τον τύπο της αρίθμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο υπόμνημα.

Υπόμνημα

Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται μετά τον αριθμό υπομνήματος.

Διαχωριστικό

Εισάγετε το προαιρετικό κείμενο χαρακτήρων που θα εμφανίζεται μεταξύ του αριθμού και του κειμένου του υπομνήματος.

Θέση

Προσθέτει το υπόμνημα πάνω ή κάτω από το επιλεγμένο στοιχείο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα αντικείμενα.

Επιλογές

Προσθέτει τον αριθμό κεφαλαίου στην ετικέτα υπομνήματος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το γνώρισμα, πρέπει πρώτα να εκχωρήσετε ένα επίπεδο διάρθρωσης σε μια τεχνοτροπία παραγράφου και έπειτα να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία στις επικεφαλίδες του κεφαλαίου στο έγγραφό σας.

Αυτόματο υπόμνημα

Ανοίγει το διάλογο τίτλου. Έχει τις ίδιες πληροφορίες όπως ο διάλογος που παίρνετε από το μενού LibreOffice Writer - Αυτόματο υπόμνημα στο πλαίσιο διαλόγου επιλογών.

Χρησιμοποιώντας υπομνήματα

Προσθήκη αριθμών κεφαλαίων σε υπομνήματα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!