Υπόμνημα

Προσθέτει ένα αριθμημένο υπόμνημα σε μια επιλεγμένη εικόνα, πίνακα, διάγραμμα, πλαίσιο, ή σχήμα. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτήν την εντολή δεξιοπατώντας το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε στο υπόμνημα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Λεζάντα

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Εισαγωγή λεζάντας

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εικόνα - Λεζάντα.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο εισαγωγής λεζάντας

Εισαγωγή λεζάντας


Υπόμνημα

Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται μετά την κατηγορία και τον αριθμό της λεζάντας.

Ιδιότητες

Καθορίζει τις επιλογές υπομνήματος της τρέχουσας επιλογής.

Κατηγορία

Επιλέξτε την κατηγορία υπότιτλων ή πληκτρολογήστε ένα όνομα για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία. Το κείμενο της κατηγορίας εμφανίζεται πριν ή μετά τον αριθμό της λεζάντας, ανάλογα με τη ρύθμιση του Σειρά υπότιτλων στις Επιλογές. Οι υπότιτλοι που δημιουργούνται με μια προκαθορισμένη κατηγορία λεζάντας μορφοποιούνται με τεχνοτροπία παραγράφου με το ίδιο όνομα με την κατηγορία. Για παράδειγμα, οι υπότιτλοι με την κατηγορία λεζάντας "Εικονογράφηση" μορφοποιούνται με την τεχνοτροπία παραγράφου "Εικονογράφηση".

Αρίθμηση

Επιλέξτε τον τύπο αρίθμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη λεζάντα. Η επιλογή εφαρμόζεται επίσης σε τυχόν προηγούμενους υπότιτλους της κατηγορίας.

Μετά τον αριθμό

Εισαγάγετε προαιρετικούς χαρακτήρες κειμένου για να εμφανίζονται μεταξύ αρίθμησης και κατηγορίας. Ενεργός μόνο όταν έχει επιλεγεί το Πρώτα αρίθμηση για Σειρά λεζάντας στις Επιλογές.

Πριν το υπόμνημα

Εισαγάγετε προαιρετικούς χαρακτήρες κειμένου για να εμφανίζονται μετά την κατηγορία και τον αριθμό υπότιτλων και πριν από το κείμενο της λεζάντας. Αυτοί οι χαρακτήρες δεν εισάγονται εάν δεν δοθεί κείμενο λεζάντας.

Θέση

Προσθέτει το υπόμνημα πάνω ή κάτω από το επιλεγμένο στοιχείο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα αντικείμενα.

Επιλογές

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές, όπου είναι δυνατό να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ετικέτας λεζάντας. Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε έναν αριθμό επικεφαλίδας στον αριθμό της λεζάντας, να προσθέσετε τεχνοτροπία χαρακτήρα στην κατηγορία και τον αριθμό της λεζάντας και να επιλέξετε τη σειρά της κατηγορίας υπότιτλων και τον αριθμό της λεζάντας.

Αυτόματο υπόμνημα

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αυτόματης λεζάντας (AutoCaption). Αυτό είναι το ίδιο παράθυρο διαλόγου που λαμβάνετε από το Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice Writer - Αυτόματη λεζάντα. Οι αλλαγές σε αυτό το παράθυρο διαλόγου δεν επηρεάζουν την εισαγόμενη λεζάντα για την τρέχουσα επιλογή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!