Εισαγωγή σελιδοδείκτη

Εισάγει σελιδοδείκτη στη θέση του δρομέα. Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Πλοηγητή για γρήγορη μετάβαση στη σημειωμένη θέση, αργότερα. Σε έγγραφο HTML, οι σελιδοδείκτες μετατρέπονται σε άγκυρες όπου μπορείτε να μεταβείτε από υπερσύνδεσμο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σελιδοδείκτης

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Σελιδοδείκτης


Για να μεταβείτε σε συγκεκριμένο σελιδοδείκτη, πατήστε F5 για να ανοίξετε τον Πλοηγητή, πατήστε το σύμβολο (+) δίπλα στην καταχώριση Σελιδοδείκτες και κατόπιν διπλοπατήστε τον σελιδοδείκτη.

Όνομα

Πληκτρολογήστε το όνομα του σελιδοδείκτη που θέλετε να δημιουργήσετε. Έπειτα, πατήστε Εισαγωγή.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των παρακάτω χαρακτήρων σε ένα όνομα σελιδοδείκτη: / \ @ : * ? " ; , . #

Σελιδοδείκτες

Αναφέρει όλους τους σελιδοδείκτες του τρέχοντος εγγράφου.

Μετονομασία

Για να μετονομάσετε σελιδοδείκτη, επιλέξτε τον σελιδοδείκτη, πατήστε Μετονομασία και έπειτα πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πλαίσιο διαλόγου.

Διαγραφή

Για να διαγράψετε σελιδοδείκτη, επιλέξτε τον σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή. Δεν θα ακολουθήσει κανένας διάλογος επιβεβαίωσης.

note

Εάν οι σελιδοδείκτες προστατεύονται, τότε δεν μπορούν να διαγραφούν ή να μετονομαστούν.


Μετάβαση σε

Για να μετακινήσετε τον δρομέα στο έγγραφο σε σελιδοδείκτη, επιλέξτε τον σελιδοδείκτη, έπειτα πατήστε Μετάβαση σε.

Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!