Εσοχές

Τοποθετεί εσοχή στην ενότητα με αριστερό και δεξί περιθώριο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Εσοχές ή επιλέξτε Μορφή - Ενότητες


Πριν την ενότητα

Ορίζει τις εσοχές πριν την ενότητα, στο αριστερό περιθώριο.

Μετά την ενότητα

Ορίζει τις εσοχές μετά την ενότητα, στο δεξιό περιθώριο.

Εισαγωγή ενότητας

Εντολές Πεδίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!