Εσοχές

Τοποθετεί εσοχή στην ενότητα με αριστερό και δεξί περιθώριο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Εσοχές, ή επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Ενότητες - Επιλογές - καρτέλα Εσοχές


Πριν την ενότητα

Ορίζει τις εσοχές πριν την ενότητα, στο αριστερό περιθώριο.

Μετά την ενότητα

Ορίζει τις εσοχές μετά την ενότητα, στο δεξιό περιθώριο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!