Ενότητα

Ορίζει τις ιδιότητες της ενότητας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Ενότητα, ή επιλέξτε Μορφή - Ενότητες


Νέα ενότητα

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την καινούργια ενότητα. Ως προεπιλογή το LibreOffice ορίζει αυτόματα το όνομα "Ενότητα X" στις νέες ενότητες, όπου X είναι ένας αύξοντας αριθμός.

Σύνδεση

Σύνδεση

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός άλλου εγγράφου ή ενότητας από ένα άλλο έγγραφο στην τρέχουσα ενότητα.

DDE

Δημιουργεί έναν σύνδεσμο DDE . Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και μετά εισάγετε την εντολή DDE που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η επιλογή DDE είναι διαθέσιμη μόνο αν το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεσμος είναι επιλεγμένο.

Η γενική σύνταξη για την εντολή DDE είναι: "<Server> <Topic> <Item>", όπου εξυπηρετητής είναι το όνομα DDE για την εφαρμογή που περιέχει τα δεδομένα. Το θέμα αναφέρεται στη θέση του στοιχείου (συνήθως το όνομα αρχείου) και το στοιχείο αντιπροσωπεύει το τρέχον αντικείμενο.

Παραδείγματος χάρη, για να εισάγετε μια ενότητα με το όνομα "Ενότητα1" από ένα έγγραφο κειμένου abc.odt του LibreOffice ως σύνδεσμο DDE, χρησιμοποιήστε την εντολή: "soffice x:\abc.odt Ενότητα1". Για να εισάγετε τα περιεχόμενα του πρώτου κελιού από ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου του Microsoft Excel με το όνομα "abc.xls", χρησιμοποιήστε την εντολή: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τα στοιχεία που θέλετε να εισάγετε ως σύνδεσμο DDE και μετά Επεξεργασία - Ειδική Επικόλληση. Μπορείτε μετά να προβάλλετε την εντολή DDE για τον σύνδεσμο, διαλέγοντας τα περιεχόμενα και επιλέγοντας Επεξεργασία - Πεδία.

Όνομα αρχείου

Εισάγετε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου για το αρχείο που θέλετε να εισάγετε, ή πατήστε στο πλήκτρο Περιήγηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

Περιήγηση

Εντοπίστε το αρχείο που θέλετε να εισάγετε ως σύνδεσμο και μετά πατήστε Εισαγωγή.

Ενότητα

Επιλέξτε την ενότητα στο αρχείο που θέλετε να εισάγετε ως σύνδεσμο.

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που περιέχει συνδεμένες ενότητες, παρακινείστε να ενημερώσετε τους δεσμούς.

Προστασία εγγραφής

Προστασία

Αποτρέπει την επιλεγμένη ενότητα από επεξεργασία.

Με κωδικό πρόσβασης

Προστατεύει την επιλεγμένη ενότητα με κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρέπει να έχει το λιγότερο 5 χαρακτήρες.

Κωδικός πρόσβασης

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

Απόκρυψη

Απόκρυψη

Κρύβει και αποτρέπει την εκτύπωση της επιλεγμένης ενότητας. Τα τμήματα μιας κρυφής ενότητας εμφανίζονται γκρίζα στην περιήγηση. Όταν αφήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε μια κρυφό τμήμα στην περιήγηση, εμφανίζεται η συμβουλή βοήθειας "κρυφό".

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να κρύψετε μια ενότητα εάν είναι το μόνο περιεχόμενο σε μια σελίδα, ή σε κεφαλίδα, υποσέλιδο, υποσημείωση, πλαίσιο ή κελί πίνακα.


Με συνθήκη

Εισάγετε τη συνθήκη που πρέπει να ισχύει για απόκρυψη της ενότητας. Μια συνθήκη είναι μια λογική παράσταση, όπως "ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ EQ Κε". Παραδείγματος χάρη, εάν χρησιμοποιήσετε το γνώρισμα συγχώνευση αλληλογραφίας εγκυκλίου επιστολής για να ορίσετε ένα πεδίο βάσης δεδομένων που λέγεται "Προσφώνηση" και περιέχει "Κος", "Κα", ή "Κύριος ή Κυρία" , μπορείτε να ορίσετε ποια ενότητα θα εκτυπώνεται μόνο, εάν η προσφώνηση είναι "Κος".

Ένα άλλο παράδειγμα είναι για τη δημιουργία μιας μεταβλητής πεδίου "x" και να τεθεί η τιμή της σε 1. Τότε ορίζεται μια συνθήκη βασισμένη σε αυτήν τη μεταβλητή για απόκρυψη μιας ενότητας, όπως "x eq 1". Εάν θέλετε να εμφανίζεται η ενότητα, ορίστε την τιμή της μεταβλητής "x" σε "0".

Ιδιότητες

Αυτή η περιοχή του διαλόγου εμφανίζεται όταν το τρέχον έγγραφο είναι ένα έγγραφο XForms.

Επεξεργασία σε έγγραφο μόνο για ανάγνωση

Επιλέξτε για να επιτρέπεται η επεξεργασία των περιεχομένων της ενότητας, ακόμη και αν το έγγραφο ανοίγεται σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!