Εισαγωγή ενότητας

Εισάγει μια ενότητα κειμένου στη θέση του δρομέα στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου και μετά να επιλέξετε αυτήν την εντολή για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για να εισάγετε κομμάτια κειμένου από άλλα έγγραφα, για να εφαρμοστούν προσαρμοσμένες διατάξεις στηλών ή για να προστατέψετε ή να κρύψετε κομμάτια κειμένου εάν ισχύει μια συνθήκη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ενότητα

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο ενότητας

Ενότητα


Μπορείτε να εισάγετε ένα πλήρες έγγραφο σε μια ενότητα, ή μια ενότητα με όνομα από άλλη ενότητα. Μπορείτε επίσης να εισάγετε μια ενότητα ως έναν σύνδεσμο DDE.

Για να επεξεργαστείτε μια ενότητα, επιλέξτε Μορφή - Ενότητες.

Ο διάλογος Εισαγωγή ενότητας περιέχει τις παρακάτω καρτέλες:

Ενότητα

Ορίζει τις ιδιότητες της ενότητας.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Εσοχές

Τοποθετεί εσοχή στην ενότητα με αριστερό και δεξί περιθώριο.

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους

Καθορίζει πού θα εμφανίζονται οι υποσημειώσεις και οι σημειώσεις τέλους καθώς και τις μορφές αρίθμησής τους.

Εισαγωγή

Εισάγει την ενότητα που ορίσατε στην τρέχουσα θέση του δρομέα στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!