Πεδίο κρυφών παραγράφων

Εμφανίζει ή κρύβει τις κρυφές παραγράφους. Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο την εμφάνιση των κρυφών παραγράφων στην οθόνη και όχι στην εκτύπωση των κρυφών παραγράφων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Κρυφές παράγραφοι


Εικονίδιο σημείωσης

Για να ενεργοποιήσετε αυτό το γνώρισμα, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Προβολή και εξασφαλίστε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφών παραγράφων στην περιοχή Εμφάνιση πεδίων.


Χρησιμοποιήστε την εντολή πεδίου "Κρυφή παράγραφος" για να αποδώσετε μια συνθήκη που πρέπει να ισχύει για την απόκρυψη μιας παραγράφου. Εάν η συνθήκη δεν ισχύει, τότε εμφανίζεται η παράγραφος.

Όταν κρύβετε μια παράγραφο, οι υποσημειώσεις και τα πλαίσια που προσδένονται στους χαρακτήρες της παραγράφου είναι επίσης κρυφά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!