Κανονική διάταξη

Εμφανίζει πώς θα φαίνεται το έγγραφο όταν το εκτυπώνετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Κανονική

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Κανονική προβολή.

Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Κανονική προβολή.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο κανονικής προβολής

Κανονική προβολή


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!