Διάταξη ιστού

Εμφανίζει το έγγραφο όπως θα φαίνεται στον περιηγητή ιστού. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δημιουργείτε έγγραφα HTML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Ιστός

Στην εργαλειοθήκη, ενεργοποιήστε

Εικονίδιο ιστού

Ιστός


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!