Διάταξη ιστού

Εμφανίζει το έγγραφο όπως θα φαίνεται στον περιηγητή ιστού. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δημιουργείτε έγγραφα HTML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Ιστός

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Προβολή Ιστού.

Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Ιστός.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο ιστού

Ιστός

Από το πληκτρολόγιο:


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!