Σημάδια μορφοποίησης

Εμφανίζει μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες στο κείμενό σας, όπως σημάδια παραγράφων, αλλαγές γραμμής, όρια στηλοθετών και διαστήματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Σημάδια μορφοποίησης

+F10

Στην βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο σημαδιών μορφοποίησης

Σημάδια μορφοποίησης


Όταν διαγράφετε ένα σημάδι παραγράφου, η παράγραφος που συγχωνεύεται παίρνει τη μορφοποίηση της παραγράφου στην οποία βρίσκεται ο δρομέας.

Για να ορίσετε τα σημάδια μορφοποίησης που θα εμφανίζονται, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και έπειτα επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές στην περιοχή Εμφάνιση μορφοποίησης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!