Σημάδια μορφοποίησης

Εμφανίζει μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες στο κείμενό σας, όπως σημάδια παραγράφων, αλλαγές γραμμής, όρια στηλοθετών και διαστήματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Σημάδια μορφοποίησης

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Αρχική σελίδα - Εναλλαγή σημαδιών μορφοποίησης.

Επιλέξτε Προβολή - Σημάδια μορφοποίησης.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο σημαδιών μορφοποίησης

Σημάδια μορφοποίησης

Από το πληκτρολόγιο:

+ F10


Όταν διαγράφετε ένα σημάδι παραγράφου, η παράγραφος που συγχωνεύεται παίρνει τη μορφοποίηση της παραγράφου στην οποία βρίσκεται ο δρομέας.

Για να ορίσετε τα σημάδια μορφοποίησης που θα εμφανίζονται, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης και έπειτα επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές στην περιοχή Εμφάνιση μορφοποίησης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!