Ονόματα πεδίων

Εναλλάσσει μεταξύ της εμφάνισης πεδίων ως ονομάτων πεδίων ή τιμών πεδίων. Όταν είναι ενεργό εμφανίζονται τα ονόματα πεδίων και όταν είναι ανενεργό εμφανίζονται οι τιμές πεδίων. Μερικά περιεχόμενα πεδίων δεν μπορούν να εμφανιστούν.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Ονόματα πεδίων

+F9


Για αλλαγή της προεπιλεγμένης προβολής πεδίου σε ονόματα πεδίων αντί για περιεχόμενα πεδίου, διαλέξτε - LibreOffice Writer - Προβολή και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κωδικοί πεδίων στην περιοχή Εμφάνιση.

Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο με το Προβολή - Ονόματα πεδίων ενεργοποιημένο, σας ζητιέται να συμπεριλάβετε τα ονόματα πεδίων στην εκτύπωση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!