Σκιάσεις πεδίου

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις σκιάσεις γύρω από τα πεδία στο έγγραφό σας, όπως τα μη χωριζόμενα διαστήματα, τα ήπια ενωτικά, τα ευρετήρια και οι υποσημειώσεις.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Σκίαση πεδίου

+F8


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!