Όρια κειμένου

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τα όρια της εκτυπώσιμης περιοχής μιας σελίδας. Οι γραμμές των ορίων δεν εκτυπώνονται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Όρια κειμένου


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!