Όρια κειμένου

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τα όρια της εκτυπώσιμης περιοχής μιας σελίδας. Οι γραμμές των ορίων δεν εκτυπώνονται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Όρια κειμένου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Προβολή της καρτέλας Προβολή, επιλέξτε Όρια κειμένου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!