Χάρακες

Περιέχει ένα υπομενού για εμφάνιση ή απόκρυψη των οριζόντιων και καθέτων χαράκων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Χάρακες.


Χάρακες

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τον οριζόντιο χάρακα και αν ενεργοποιηθεί, τον κάθετο χάρακα. Ο οριζόντιος χάρακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει τα οριζόντια περιθώρια της σελίδας, τα όρια στηλοθέτη, τις εσοχές, τα όρια, τα κελιά του πίνακα και να διατάξει τα αντικείμενα στη σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Χάρακες - Χάρακες.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Χάρακες.

Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Χάρακες.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο χαράκων

Χάρακες

Από το πληκτρολόγιο:

+ Shift + R


Κάθετος χάρακας

Εμφάνιση ή απόκρυψη του κάθετου χάρακα. Ο κάθετος χάρακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμόσει τα κάθετα περιθώρια της σελίδας και τα ύψη των αντικειμένων στη σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Χάρακες - Κάθετος χάρακας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο κάθετου χάρακα

Κάθετος χάρακας


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!