Ενότητες

Αλλάζει τις ιδιότητες των ενοτήτων που ορίζονται στο έγγραφό σας.

Για να εισαγάγετε μια ενότητα, επιλέξτε το κείμενο ή πατήστε στο έγγραφό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή - Ενότητα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Ενότητες

Από τη γραμμή κατάστασης:

Πατήστε στην περιοχή Πληροφορίες αντικειμένου.

Από την πλευρική στήλη:

Στον παράθυρο Πλοήγηση, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της επιλεγμένης ενότητας, επιλέξτε Επεξεργασία.


Ο διάλογος Επεξεργασία ενοτήτων είναι παρόμοιος με τον διάλογο Εισαγωγή - Ενότητα και προσφέρει επιπλέον τις παρακάτω επιλογές:

Ενότητα

Πληκτρολογήστε το όνομα της ενότητας που θέλετε να επεξεργαστείτε, ή πατήστε σε ένα όνομα στον κατάλογο Ενότητα. Εάν ο δρομέας βρίσκεται σε μια ενότητα, το όνομα της ενότητας εμφανίζεται στο δεξί μέρος της γραμμής κατάστασης στον πυθμένα του παραθύρου του εγγράφου.

Η τρέχουσα κατάσταση προστασίας εγγραφής μιας ενότητας υποδεικνύεται από το σύμβολο κλειδώματος μπροστά από το όνομα της ενότητας στον κατάλογο. Ένα ανοιχτό λουκέτο σημαίνει απροστάτευτο και ένα κλειστό λουκέτο σημαίνει προστατευμένο. Παρόμοια, οι ορατές ενότητες υποδεικνύονται από ένα σύμβολο γυαλιών.

Επιλογές

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογές, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε την διάταξη της στήλης, του παρασκηνίου, τη συμπεριφορά των υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους της επιλεγμένης ενότητας. Εάν η ενότητα είναι προστατευμένη με κωδικό, πρέπει να εισάγετε πρώτα τον κωδικό.

Αφαίρεση

Αφαιρεί την επιλεγμένη ενότητα από το έγγραφο και εισάγει τα περιεχόμενα της ενότητας στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!