Επεξεργασία καταχώρισης ευρετηρίου

Επεξεργάζεται την επιλεγμένη καταχώριση ευρετηρίου. Πατήστε πριν από την καταχώριση ευρετηρίου και μετά επιλέξτε αυτήν την εντολή.

Για την εισαγωγή μιας καταχώρισης ευρετηρίου, επιλέξτε μια λέξη στο έγγραφο και μετά επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Καταχώριση ευρετηρίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παραπομπή - Καταχώριση ευρετηρίου...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Καταχώριση ευρετηρίου


Επιλογή

Επεξεργάζεται την επιλεγμένη καταχώριση ευρετηρίου.

Ευρετήριο

Εμφανίζει τον τύπο ευρετηρίου στον οποίο ανήκει η επιλεγμένη καταχώριση. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο ευρετηρίου καταχώρισης ευρετηρίου σε αυτόν τον διάλογο. Αντίθετα, πρέπει να διαγράψατε την καταχώριση ευρετηρίου από το έγγραφο και έπειτα να την εισάγετε ξανά με διαφορετικό τύπο ευρετηρίου.

Καταχώριση

Επεξεργαστείτε την καταχώριση του ευρετηρίου εάν χρειάζεται. Όταν τροποποιείτε την καταχώριση του ευρετηρίου, το νέο κείμενο εμφανίζεται μόνο στο ευρετήριο και όχι στην άγκυρα καταχώρισης ευρετηρίου στο έγγραφο. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε ένα ευρετήριο με σχόλια όπως στο "Βασικά, δείτε επίσης Γενικά".

1ο κλειδί

Για να δημιουργήσετε ένα πολυεπίπεδο ευρετήριο, πληκτρολογήστε το όνομα του πρώτου επιπέδου της καταχώρισης ευρετηρίου, ή επιλέξτε ένα όνομα από τον κατάλογο. Η τρέχουσα καταχώριση ευρετηρίου προστίθεται κάτω από αυτό το όνομα.

2ο κλειδί

Πληκτρολογήστε το όνομα του δεύτερου επιπέδου της καταχώρισης ευρετηρίου ή επιλέξτε ένα όνομα από τον κατάλογο. Η τρέχουσα καταχώριση ευρετηρίου προστίθεται κάτω από αυτό το όνομα.

Επίπεδο

Αλλάζει το επίπεδο διάρθρωσης ενός πίνακα καταχώρισης περιεχομένων.

Φωνητική ανάγνωση

Εισάγετε τη φωνητική ανάγνωση για την αντίστοιχη καταχώριση. Για παράδειγμα, αν μια Ιαπωνική λέξη Kanji έχει παραπάνω από μια προφορά, εισάγετε τη σωστή προφορά όπως μια λέξη Katakana. Η λέξη Kanji ταξινομείται τότε σε σχέση με τη φωνητική καταχώριση ανάγνωσης. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν η υποστήριξη Ασιατικών γλωσσών είναι ενεργοποιημένη.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη καταχώριση από το ευρετήριο. Το κείμενο καταχώρισης στο έγγραφο δεν διαγράφεται.

Τέλος βέλους προς τα αριστερά

Μετακινείται στην πρώτη καταχώριση ευρετηρίου του ίδιου τύπου στο έγγραφο.

Εικονίδιο τέλος βέλους προς τα αριστερά

Τέλος βέλους προς τα αριστερά

Τέλος βέλους προς τα δεξιά

Μετακινείται στην τελευταία καταχώριση ευρετηρίου του ίδιου τύπου στο έγγραφο.

Εικονίδιο τέλος βέλους προς τα δεξιά

Τέλος βέλους προς τα δεξιά

Βέλος προς τα αριστερά

Μετακινείται στην προηγούμενη καταχώριση ευρετηρίου του ίδιου τύπου στο έγγραφο.

Εικονίδιο αριστερό βέλος

Αριστερό βέλος

Βέλος προς τα δεξιά

Μετακινείται στην επόμενη καταχώριση ευρετηρίου του ίδιου τύπου στο έγγραφο.

Εικονίδιο δεξιό βέλος

Δεξί βέλος

tip

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε καταχωρήσεις ευρετηρίου από τη Γραμμή περιήγησης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!