Επεξεργασία υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους

Επεξεργάζεται την επιλεγμένη άγκυρα υποσημείωσης ή της σημείωσης τέλους. Πατήστε μπροστά από την υποσημείωση ή τη σημείωση τέλους και μετά επιλέξτε αυτήν την εντολή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Υποσημειώσεις


Για να επεξεργαστείτε το κείμενο υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, πατήστε στην περιοχή υποσημείωσης στο κάτω μέρος της σελίδας, ή στο τέλος του έγγραφου.

note

Για να μεταβείτε γρήγορα σε κείμενουποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, πατήστε την άγκυρα σημείωσης στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τον δρομέα μπροστά ή πίσω από τον σημειωτή και να πατήσετε έπειτα +Shift+PgDn. Για να επιστρέψετε στην άγκυρα της σημείωσης, πατήστε PgUp.


Αρίθμηση

Επιλέξετε τον τύπο αρίθμησης για την υποσημείωση ή τη σημείωση τέλους.

Αυτόματα

Αποδίδει αυτόματα συνεχόμενους αριθμούς στις υποσημειώσεις ή στις σημειώσεις τέλους που εισάγετε. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της αυτόματης αρίθμησης, επιλέξτε Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους.

Χαρακτήρας

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε χαρακτήρα ή σύμβολο για την τρέχουσα υποσημείωση. Αυτό μπορεί να είναι γράμμα, αριθμός ή ειδικός χαρακτήρας.

Επιλογή

Εισάγει έναν ειδικό χαρακτήρα ως αγκύρωση υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους.

tip

Για να αλλάξετε τη μορφή άγκυρας ή κειμένου υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, επιλέξτε την και έπειτα διαλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας. Μπορείτε να πατήσετε για να ανοίξετε το παράθυρο Τεχνοτροπίες και να τροποποιήσετε την τεχνοτροπία παραγράφου υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους.


Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο της σημείωσης που θα εισάγετε, δηλαδή, υποσημείωση ή σημείωση τέλους. Μια υποσημείωση τοποθετείται στο τέλος της τρέχουσας σελίδας, ενώ μια σημείωση τέλους τοποθετείται στο τέλος του εγγράφου.

Υποσημείωση

Μετατρέπει μια σημείωση τέλους σε υποσημείωση.

Σημείωση τέλους

Μετατρέπει μια υποσημείωση σε σημείωση τέλους.

Αριστερό βέλος

Μεταβαίνει στην προηγούμενη άγκυρα μιας υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο έγγραφο.

Εικονίδιο προηγούμενης υποσημείωσης

Προηγούμενη υποσημείωση

Δεξί βέλος

Μεταβαίνει στην επόμενη άγκυρα υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο έγγραφο.

Εικονίδιο επόμενης υποσημείωσης

Επόμενη υποσημείωση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!