Επεξεργασία πεδίων

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός πεδίου. Πατήστε μπροστά σε ένα πεδίο και μετά επιλέξτε αυτήν την εντολή. Στον διάλογο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο πεδίο.

Μπορείτε επίσης να διπλοπατήσετε σε ένα πεδίο στο έγγραφό σας για να ανοίξετε το πεδίο για επεξεργασία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδία.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδία.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Παραπομπή.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επεξεργασία πεδίου

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδία.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Παραπομπή.

Επιλέξτε Αναφορές - Πεδία.

Επιλέξτε Αναφορές - Παραπομπές.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο παραπομπής

Παραπομπή

Εικονίδιο εισαγωγής πεδίου

Εισαγωγή πεδίου

Από το πληκτρολόγιο:

+ F2


tip

Για να αλλάξετε την προβολή μεταξύ των ονομάτων πεδίων και των περιεχομένων πεδίων στο έγγραφό σας, επιλέξτε Προβολή - Ονόματα πεδίων.


note

Εάν επιλέξετε έναν DDE σύνδεσμο στο έγγραφό σας και μετά επιλέξετε Επεξεργασία - Πεδία, ανοίγει ο διάλογος Επεξεργασία συνδέσμων .


note

Εάν πατήσετε μπροστά στο πεδίο τύπου ενός "αποστολέα" και μετά επιλέξετε Επεξεργασία - Πεδία, ανοίγει ο διάλογος Δεδομένα χρήστη.


Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο του πεδίου που επεξεργάζεστε.

note

Τα παρακάτω στοιχεία διαλόγου είναι ορατά μόνο όταν ο αντίστοιχος τύπος πεδίου είναι επιλεγμένος.


Επιλογή

Εμφανίζει τις επιλογές πεδίων, για παράδειγμα, "σταθερό". Εάν θέλετε, μπορείτε να πατήσετε σε μια άλλη επιλογή για τον επιλεγμένο τύπο πεδίου.

Μορφή

Επιλέξτε τη μορφή για τα περιεχόμενα του πεδίου. Για πεδία ημερομηνίας, χρόνου και πεδία ορισμένα από το χρήστη, μπορείτε επίσης να πατήσετε στο "Πρόσθετες μορφές" στον κατάλογο και μετά να επιλέξετε μια άλλη μορφή. Οι μορφές που γίνονται διαθέσιμες εξαρτώνται από τον τύπο του πεδίου που επεξεργάζεστε.

Μετατόπιση

Εμφανίζει την μετατόπιση για τον επιλεγμένο τύπο πεδίου, για παράδειγμα, για "επόμενη σελίδα", "αριθμοί σελίδας" ή "προηγούμενη σελίδα". Μπορείτε να εισάγετε μια νέα τιμή μετατόπισης που θα προστεθεί στον εμφανιζόμενο αριθμό σελίδας.

warning

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον πραγματικό αριθμό της σελίδας και όχι τον εμφανιζόμενο αριθμό, μη χρησιμοποιήσετε την τιμή Μετατόπιση. Για να αλλάξετε τους αριθμούς σελίδας, διαβάστε τον οδηγό Αριθμοί σελίδας.


Μέχρι το επίπεδο

Επιλέγει την επικεφαλίδα που θα εμφανιστεί σύμφωνα με την καθορισμένη μορφή. Επιλέγεται η πρώτη επικεφαλίδα πριν από το πεδίο του οποίου το επίπεδο διάρθρωσης είναι ίσο ή μικρότερο από το καθορισμένο επίπεδο διάρθρωσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τους τύπους πεδίων Επικεφαλίδα (έγγραφο) και Εύρος αριθμών (μεταβλητή).

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα μιας μεταβλητής πεδίου. Αν θέλετε, μπορείτε να εισάγετε ένα νέο όνομα.

Τιμή

Εμφανίζει την τρέχουσα τιμή των μεταβλητών πεδίου. Εάν θέλετε, μπορείτε να εισάγετε μια νέα τιμή.

Σταθερό περιεχόμενο

Εισάγει το πεδίο ως στατικό περιεχόμενο, δηλαδή, το πεδίο δεν μπορεί να ενημερωθεί.

Συνθήκη

Εμφανίζει τη συνθήκη που πρέπει να ισχύει στο πεδίο για να γίνει ενεργό. Αν θέλετε, μπορείτε να εισάγετε μια νέα συνθήκη.

Τότε, Αλλιώς

Αλλάζει τα περιεχόμενα των πεδίων που εμφανίζονται ανάλογα με το αν μια συνθήκη πεδίου ισχύει ή όχι.

Μακροεντολή

Ανοίγει τον Επιλογέα μακροεντολής, όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μακροεντολή που θα εκτελεστεί όταν πατάτε στο επιλεγμένο πεδίο στο έγγραφο. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο για το πεδίο λειτουργίας "Εκτέλεση μακροεντολής".

Παραπομπή

Εισαγωγή ή τροποποίηση ενός κειμένου παραπομπής για το επιλεγμένο πεδίο.

Όνομα μακροεντολής

Εμφανίζει το όνομα της συσχετισμένης μακροεντολής στο επιλεγμένο πεδίο.

Δεσμευτικό θέσης

Εμφανίζει το κείμενο δεσμευτικού θέσης του επιλεγμένου πεδίου.

Εισαγωγή κειμένου

Εμφανίζει το κείμενο που συνδέεται με μια συνθήκη.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο ενός πεδίου τύπου.

Αόρατο

Αποκρύπτει τα περιεχόμενα πεδίου στο έγγραφο. Το πεδίο εισάγεται ως λεπτό γκρίζο σημάδι στο έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τους τύπους πεδίου "Ορισμός μεταβλητής" and "Πεδίο χρήστη".

Εφαρμογή

Προσθέτει το πεδίο χρήστη στον κατάλογο Επιλογή.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Διαγραφή

Αφαιρεί το πεδίο χρήστη από τον κατάλογο επιλογής. Μπορείτε να αφαιρέσετε μόνο πεδία που δεν χρησιμοποιούνται στο τρέχον έγγραφο. Για να αφαιρέσετε πεδίο που χρησιμοποιείται στο τρέχον έγγραφο από τον κατάλογο, διαγράψτε πρώτα όλα τα στιγμιότυπα του πεδίου στο έγγραφο και έπειτα, αφαιρέστε το από τον κατάλογο.

Εικονίδιο

Διαγραφή

Επιλογή βάσης δεδομένων

Επιλέξτε μία καταχωρισμένη βάση δεδομένων από την οποία θέλετε να εισάγετε το επιλεγμένο πεδίο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον πίνακα ή το ερώτημα στο οποίο αναφέρεται το επιλεγμένο πεδίο.

Αριθμός εγγραφής

Εμφανίζει τον αριθμό εγγραφής της βάσης δεδομένων που έχει εισαχθεί, όταν η ορισμένη συνθήκη για τον τύπο του πεδίου "Οποιαδήποτε εγγραφή" ισχύει.

Αριστερό βέλος

Μεταβαίνει στο προηγούμενο πεδίο του ίδιου τύπου στο έγγραφο. Αυτό το κουμπί είναι ενεργό μόνο όταν ένα έγγραφο περιέχει περισσότερα από ένα πεδία του ίδιου τύπου.

Εικονίδιο προηγούμενου πεδίου

Προηγούμενο πεδίο

Δεξί βέλος

Μεταβαίνει στο επόμενο πεδίο του ίδιου τύπου στο έγγραφο. Αυτό το κουμπί είναι ενεργό μόνο όταν ένα έγγραφο περιέχει περισσότερα από ένα πεδία του ίδιου τύπου.

Εικονίδιο επόμενου πεδίου

Επόμενο πεδίο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!