Επεξεργασία καταχώρισης βιβλιογραφίας

Επεξεργάζεται την επιλεγμένη καταχώριση βιβλιογραφίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Καταχώριση βιβλιογραφίας


Καταχώριση

Σύντομο όνομα

Εμφανίζει τη συντόμευση για την καταχώριση βιβλιογραφίας.

Συντάκτης, Τίτλος

Εμφανίζει τις περιεχόμενες πληροφορίες για τον συντάκτη και τον τίτλο στην καταχώριση της βιβλιογραφίας.

Εφαρμογή

Εφαρμόζει τις αλλαγές που έχετε κάνει και μετά κλείνει τον διάλογο Επεξεργασία καταχώρισης βιβλιογραφίας.

Κλείσιμο

Κλείνει τον διάλογο.

Δημιουργία

Ανοίγει τον διάλογο Ορισμός καταχώρισης βιβλιογραφίας, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον διάλογο Ορισμός καταχώρισης βιβλιογραφίας, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε την τρέχουσα καταχώριση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!