Μετονομασία αυτόματου κειμένου

Σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα από μια καταχώριση αυτομάτου κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Αυτόματο κείμενο - Μετονομασία


Όνομα

Εμφανίζει το τρέχον όνομα του επιλεγμένου στοιχείου αυτόματου κειμένου.

Δημιουργία

Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του επιλεγμένου συστατικού αυτόματου κειμένου.

Συντόμευση

Αποδίδει μια συντόμευση στην επιλεγμένη καταχώριση αυτόματου κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!