Αυτόματο κείμενο

Δημιουργεί, επεξεργάζεται ή εισάγει αυτόματο κείμενο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μορφοποιημένο κείμενο, κείμενο με γραφικά, πίνακες και πεδία ως αυτόματο κείμενο. Για να εισάγετε γρήγορα αυτόματο κείμενο, πληκτρολογήστε τη συντόμευση για το αυτόματο κείμενο στο έγγραφό σας και μετά πατήστε F3.

tip

Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Αυτόματο κείμενο στη γραμμή Εισαγωγή και να επιλέξετε το αυτόματο κείμενο που θέλετε να εισάγετε.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αυτόματο κείμενο.

Στο μενού Εισαγωγή της καρτέλας Εισαγωγή, επιλέξτε Αυτόματο κείμενο.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο αυτόματου κειμένου

Αυτόματο κείμενο

Από το πληκτρολόγιο:

+ F3


Χρήση αυτόματου κειμένου

Αυτόματο κείμενο

Ο διάλογος Αυτόματο κείμενο εμφανίζει τις κατηγορίες και καταχωρίσεις του αυτόματου κειμένου.

Εμφάνιση του υπόλοιπου του ονόματος ως συμβουλή κατά την πληκτρολόγηση

Εμφανίζει πρόταση για ολοκλήρωση μιας λέξης ως συμβουλή βοήθειας, αφού πληκτρολογήσετε τα πρώτα τρία γράμματα της λέξης που ταιριάζει με καταχώριση αυτόματου κειμένου. Για να αποδεχθείτε την πρόταση, πατήστε Enter. Εάν περισσότερες από μία καταχωρίσεις αυτόματου κειμένου ταιριάζουν με τα γράμματα που πληκτρλογείτε, πατήστε +στηλοθέτη για να προχωρήσετε μέσα απότις καταχωρίσεις. Παραδείγματος χάρη, για να εισάγετε dummy, πληκτρολογήστε "Dum" και έπειτα πατήστε Enter.

Για να εμφανίσετε τον κατάλογο με αντίστροφη σειρά, πατήστε +Shift+στηλοθέτης.

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα του επιλεγμένου αυτομάτου κειμένου. Εάν έχετε επιλέξει κείμενο στο έγγραφο, πληκτρολογήστε το όνομα της νέας καταχώρισης αυτομάτου κειμένου, πατήστε στο κουμπίΑυτόματο κείμενο και μετά επιλέξτε Δημιουργία.

Συντόμευση

Εμφανίζει τη συντόμευση για την επιλεγμένη καταχώριση αυτομάτου κειμένου. Εάν δημιουργείτε μια καταχώριση αυτομάτου κειμένου, πληκτρολογήστε τη συντόμευση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την καταχώριση.

Πλαίσιο καταλόγου

Εμφανίζει τις κατηγορίες αυτομάτου κειμένου. Για να δείτε τις καταχωρίσεις αυτομάτου κειμένου σε μια κατηγορία, διπλοπατήστε στην κατηγορία ή πατήστε στο σύμβολο της πρόσθεσης (+) μπροστά από την κατηγορία. Για να εισάγετε μια καταχώριση αυτόματου κειμένου στο τρέχον έγγραφο, επιλέξτε την καταχώριση στον κατάλογο και μετά πατήστε στο Εισαγωγή.

tip

Μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε αυτόματο κείμενο καταχωρίσεων από μια κατηγορία σε άλλη.


Εισαγωγή

Εισάγει το επιλεγμένο αυτόματο κείμενο στο τρέχον έγγραφο.

note

Εάν εισάγετε μια καταχώριση αμορφοποίητου αυτόματου κειμένου σε μια παράγραφο, η καταχώριση μορφοποιείται με την τρέχουσα τεχνοτροπία της παραγράφου.


Κλείσιμο

Κλείνει το παράθυρο διαλόγου και αποθηκεύει όλες τις αλλαγές.

Αυτόματο κείμενο

Πατήστε για εμφανίσετε πρόσθετες εντολές αυτομάτου κειμένου, για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια νέα καταχώριση αυτόματου κειμένου, από μια επιλογή κειμένου στο τρέχον έγγραφο.

Δημιουργία

Δημιουργεί μια νέα καταχώριση αυτομάτου κειμένου από την επιλογή που κάνατε στο τρέχον έγγραφο. Η καταχώριση προστίθεται στην επιλεγμένη κατηγορία αυτομάτου κειμένου. Πρέπει πρώτα να εισάγετε ένα όνομα πριν δείτε αυτήν την εντολή.

Δημιουργία (μόνο κείμενο)

Δημιουργεί μια νέα καταχώριση αυτόματου κειμένου μόνο από το κείμενο στην επιλογή που κάνατε στο τρέχον έγγραφο. Τα γραφικά, οι πίνακες και τα άλλα αντικείμενα δεν συμπεριλαμβάνονται. Πρέπει πρώτα να εισάγετε ένα όνομα πριν δείτε αυτήν την εντολή.

Αντιγραφή

Αντιγράφει το επιλεγμένο αυτόματο κείμενο στο πρόχειρο.

Αντικατάσταση

Αντικαθιστά τα περιεχόμενα την επιλεγμένη καταχώριση αυτόματου κειμένου με την επιλογή που έχετε κάνει στο τρέχον έγγραφο.

Μετονομασία

Ανοίγει τον διάλογο Μετονομασία αυτόματου κειμένου, όπου μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της επιλεγμένης καταχώρισης αυτομάτου κειμένου.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Επεξεργασία

Ανοίγει την επιλεγμένη καταχώριση αυτόματου κειμένου για επεξεργασία σε ξεχωριστό έγγραφο. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση αυτομάτου κειμένου και κατόπιν Αρχείο - Κλείσιμο.

Μακροεντολή

Ανοίγει τον διάλογο Απόδοση μακροεντολής, όπου επισυνάπτετε μια μακροεντολή στην επιλεγμένη καταχώριση αυτομάτου κειμένου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις μακροεντολές που συνδέονται με μερικές από τις παρεχόμενες καταχωρίσεις αυτόματου κειμένου σε καταχωρίσεις αυτόματου κειμένου που δημιουργείτε. Οι καταχωρίσεις αυτόματου κειμένου πρέπει να δημιουργηθούν με τη επιλογή "Μόνο κείμενο"'. Για παράδειγμα εισάγετε ένα αλφαριθμητικό <field:company> στην καταχώριση ενός αυτόματου κειμένου και το LibreOffice αντικαθιστά το αλφαριθμητικό με τα περιεχόμενα του αντίστοιχου πεδίου της βάσης δεδομένων.

Εισαγωγή

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε το έγγραφο ή το πρότυπο του Word 97/2000/XP, που περιέχει τις καταχωρήσεις αυτόματου κειμένου που θέλετε να εισαγάγετε.

Κατηγορίες

Προσθέτει, μετονομάζει ή διαγράφει κατηγορίες αυτόματου κειμένου.

Επεξεργασία κατηγοριών

Προσθέτει, μετονομάζει ή διαγράφει κατηγορίες αυτόματου κειμένου.

Κατηγορία

Εμφανίζει το όνομα της κατηγορίας του επιλεγμένου αυτόματου κειμένου. Για να αλλάξετε το όνομα της κατηγορίας, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και μετά πατήστε στο Μετονομασία. Για να δημιουργήσετε μια νέα κατηγορία, πληκτρολογήστε ένα όνομα και μετά πατήστε στο Δημιουργία.

Διαδρομή

Εμφανίζει την τρέχουσα διαδρομή προς τον κατάλογο όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία των επιλεγμένων κατηγοριών αυτόματου κειμένου. Εάν δημιουργείτε μια κατηγορία αυτόματου κειμένου, επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία της κατηγορίας.

Δημιουργία

Δημιουργεί μια νέα κατηγορία αυτόματου κειμένου χρησιμοποιώντας το όνομα που εισαγάγατε στο πλαίσιο Όνομα.

Μετονομασία

Αλλάζει το όνομα από την επιλεγμένη κατηγορία αυτόματου κειμένου με το όνομα που εισαγάγατε στο πλαίσιο Όνομα.

Κατάλογος επιλογής

Εμφανίζει τις υπάρχουσες κατηγορίες αυτόματου κειμένου και τις αντίστοιχες διαδρομές.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Διαδρομή

Ανοίγει τον διάλογο Επεξεργασία διαδρομών, όπου μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλογο αποθήκευσης αυτόματου κειμένου.

Για να προσθέσετε μια νέα διαδρομή σε έναν κατάλογο αυτόματου κειμένου, πατήστε στο κουμπί Διαδρομή στον διάλογο αυτόματο κείμενο.

Αποθηκεύεστε συνδέσμους σχετικούς με

Χρησιμοποιήστε αυτήν την περιοχή για να ορίσετε τον τρόπο που το LibreOffice εισάγει συνδέσμους στον κατάλογο του αυτόματου κειμένου.

Σύστημα αρχείων

Οι σύνδεσμοι προς τους καταλόγους αυτόματου κειμένου στον υπολογιστή σας είναι σχετικοί.

Διαδίκτυο

Οι σύνδεσμοι προς τα αρχεία στο διαδίκτυο είναι σχετικοί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!