Πλοηγητής

Εμφανίζει ή αποκρύπτει το παράθυρο του Πλοηγητή (Navigator), όπου μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε διάφορα μέρη του εγγράφου σας.

Χρησιμοποιήστε τον Πλοηγητή (Navigator) για να εισαγάγετε στοιχεία από το τρέχον έγγραφο ή άλλα ανοιχτά έγγραφα και να οργανώσετε τα κύρια έγγραφα.

Για να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο στον Πλοηγητή (Navigator), δεξιοπατήστε το στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εντολή από το μενού περιβάλλοντος.

Μπορείτε να προσαρτήσετε τον Πλοηγητή (Navigator) στην άκρη του χώρου εργασίας σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Πλοηγητής.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πλοηγητής Ναι/Όχι

Πλοήγηση Ναι/Όχι

Από το πληκτρολόγιο:

F5


Για να μετακινήσετε τον Πλοηγητή (Navigator), σύρετε τη γραμμή του τίτλου του.

Για να προσαρτήσετε τον Πλοηγητή (Navigator), σύρετε τη γραμμή του τίτλου του στην αριστερή, δεξιά ή κάτω άκρη του χώρου εργασίας. Για να αποσυνδέσετε το Navigator, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και κάντε διπλοπατήστε σε μια γκρίζα περιοχή του Navigator.

Πατήστε στο εικονίδιο επέκτασης (+) δίπλα σε μια κατηγορία στον Πλοηγητή (Navigator) για να προβάλετε τα στοιχεία της κατηγορίας. Πατήστε σε μια διευρυμένη κατηγορία για να τη συμπτύξετε.

Για να προβάλετε τον αριθμό των στοιχείων σε μια κατηγορία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την κατηγορία στον Πλοηγητή (Navigator).

Για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο του εγγράφου, διπλοπατήστε στο στοιχείο στον Πλοηγητή (Navigator).

Για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο στοιχείο σε έγγραφο, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Πλοήγηση κατά για να επιλέξετε την κατηγορία στοιχείου και έπειτα πατήστε το πάνω ή κάτω βέλος.

Το πρόγραμμα πλοήγησης εμφανίζει την αντιστοιχία μεταξύ του τρέχοντος στοιχείου θέσης του δρομέα του εγγράφου και της προβολής πλοηγού, σύμφωνα με διαφορετικές κατηγορίες: Επικεφαλίδες, Πίνακες, Υπερσύνδεσμοι και άλλα. Το στοιχείο εμφανίζεται και επισημαίνεται στην προβολή περιεχομένου του Navigator. Εάν το στοιχείο βρίσκεται σε μια συμπτυγμένη στρώση, οι απαιτούμενες στρώσεις πάνω από αυτό επεκτείνονται αυτόματα και παραμένουν επεκταμένες στη συνέχεια.

Τα στοιχεία του εγγράφου επισημαίνονται αντιστρέφοντας το χρώμα τους στην εμφανιζόμενη σελίδα, όταν τοποθετείτε το όνομα καταχώρισής τους στο Navigator. Αυτό σας επιτρέπει να επιστήσετε την προσοχή στο στοιχείο που αιωρείται στο Navigator.

Πλοήγηση κατά

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής για να επιλέξετε με ποιον τύπο στοιχείου πρέπει να πλοηγηθείτε, κατά τη χρήση των πλήκτρων προηγούμενο και επόμενο.

Προηγούμενο

Μεταβαίνει στο προηγούμενο στοιχείο του εγγράφου. Για να καθορίσετε τον τύπο του στοιχείου στο οποίο θα μεταβείτε, πατήστε στον κατάλογο Πλοήγηση κατά και, στη συνέχεια, πατήστε σε μια κατηγορία στοιχείου - για παράδειγμα, "Εικόνες".

Εικονίδιο Προηγούμενο αντικείμενο

Προηγούμενο στοιχείο

Επόμενο

Μεταβαίνει στο επόμενο στοιχείο του εγγράφου. Για να καθορίσετε τον τύπο του στοιχείου στο οποίο θα μεταβείτε, πατήστε στον κατάλογο Πλοήγηση κατά και, στη συνέχεια, πατήστε σε μια κατηγορία στοιχείου - για παράδειγμα, "Εικόνες".

Εικονίδιο επόμενου αντικειμένου

Επόμενο στοιχείο

Αριθμός σελίδας

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας στην οποία θέλετε να μεταβείτε και έπειτα πατήστε Enter. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αυξομείωσης για πλοήγηση.

Προβολή πλοήγησης περιεχομένου

Εναλλάσσει μεταξύ της εμφάνισης όλων των κατηγοριών στον Περιηγητή και της επιλεγμένης κατηγορίας.

Εικονίδιο εναλλαγής προβολής πλοήγησης περιεχομένου

Εναλλαγή προβολής πλοήγησης περιεχομένου

Τα μενού περιβάλλοντος χρησιμοποιούν μια επιλογή εντολών που βρίσκεται σε αυτήν τη σελίδα βοήθειας. Οι εντολές σε μενού περιβάλλοντος αλλάζουν, ανάλογα με το ποια κατηγορία ή στοιχείο επιλέγεται.

note

Κρυφές ενότητες εγγράφου εμφανίζονται γκρίζες στον πλοηγητή και εμφανίζουν το κείμενο "hidden (κρυμμένες)" όταν αφήνετε από πάνω τους τον δείκτη. Το ίδιο εφαρμόζεται στα περιεχόμενα κεφαλίδας και υποσέλιδου τεχνοτροπιών σελίδας που δεν χρησιμοποιούνται σε έγγραφο και στα κρυμμένα περιεχόμενα πινάκων, πλαισίων, γραφικών, αντικειμένων OLE και ευρετηρίων.


Εναλλαγή κύριας προβολής

Εναλλάσσεται μεταξύ κύριας προβολής και κανονικής προβολής εάν ένα κύριο έγγραφο είναι ανοικτό.

Εικονίδιο εναλλαγής κύριας προβολής

Εναλλαγή κύριας προβολής

Κεφαλίδα

Μετακινεί τον δρομέα στην κεφαλίδα ή από την κεφαλίδα στην περιοχή κειμένου του εγγράφου.

Εικονίδιο κεφαλίδας

Κεφαλίδα

Υποσέλιδο

Μετακινεί τον δρομέα στο υποσέλιδο ή από το υποσέλιδο στην περιοχή κειμένου του εγγράφου.

Εικονίδιο υποσέλιδου

Υποσέλιδο

Αγκύρωση <-> κείμενο

Μετακινείται μεταξύ του κειμένου της υποσημείωσης και της άγκυρας της υποσημείωσης.

Εικονίδιο αγκύρωσης <-> κειμένου

Αγκύρωση <-> κείμενο

Ορισμός υπενθύμισης

Πατήστε εδώ για να ορίσετε μια υπενθύμιση στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι πέντε υπενθυμίσεις. Για να μεταβείτε σε μια υπενθύμιση, πατήστε στο εικονίδιο Περιήγηση, στο παράθυρο της Περιήγησης, μετά πατήστε στο εικονίδιο της υπενθύμισης και μετά πατήστε στο κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο.

Εικονίδιο καθορισμού υπενθύμισης

Ορισμός υπενθύμισης

note

Οι υπενθυμίσεις εξετάζονται με τη σειρά που ορίζονται. Οι υπενθυμίσεις δεν αποθηκεύονται όταν ένα έγγραφο είναι κλειστό.


Εμφάνιση μέχρι το επίπεδο διάρθρωσης

Πατήστε το εικονίδιο στο επάνω μέρος του Navigator, ή δεξιοπατήστε σε μια επικεφαλίδα στο παράθυρο του Navigator και, στη συνέχεια, επιλέξτε πόσα επίπεδα επικεφαλίδων θα εμφανίζονται στις Επικεφαλίδες ενότητα του παραθύρου Navigator.

Για παράδειγμα, επιλέξτε 1 για να εμφανίζονται μόνο επικεφαλίδες με επίπεδο διάρθρωσης 1. Επιλέξτε 3 για εμφάνιση επικεφαλίδων μέχρι το επίπεδο διάρθρωσης 3. Επιλέξτε 10 για να εμφανίσετε όλες τις επικεφαλίδες.

Εικονίδιο εμφάνισης μέχρι το επίπεδο διάρθρωσης

Εμφάνιση μέχρι το επίπεδο διάρθρωσης

Πλαίσιο καταλόγου

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τον κατάλογο Πλοήγηση.

Εικονίδιο (αν)ενεργό πλαίσιο καταλόγου

Πλαίσιο καταλόγου ενεργό/ανενεργό

Προώθηση επιπέδου διάρθρωσης

Αυξάνει το επίπεδο διάρθρωσης της επιλεγμένης επικεφαλίδας και οι κεφαλίδες εμφανίζονται κάτω από την επικεφαλίδα, κατά ένα. Για να αυξήσετε μόνο το επίπεδο διάρθρωσης της επιλεγμένης επικεφαλίδας, κρατήστε πατημένο το και πατήστε έπειτα αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο Προώθησης επιπέδου διάρθρωσης

Προώθηση επιπέδου διάρθρωσης

Υποβιβασμός επιπέδου διάρθρωσης

Μειώνει το επίπεδο διάρθρωσης της επιλεγμένης επικεφαλίδας και οι επικεφαλίδες εμφανίζονται κάτω από την επικεφαλίδα κατά ένα. Για να μειώσετε μόνο το επίπεδο διάρθρωσης της επιλεγμένης επικεφαλίδας, κρατήστε πατημένο το και πατήστε έπειτα αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο Υποβάθμισης επιπέδου περιγράμματος

Υποβιβασμός επιπέδου διάρθρωσης

Μετακίνηση επικεφαλίδας προς τα πάνω

Μετακινεί την επιλεγμένη επικεφαλίδα και το κείμενο κάτω από την επικεφαλίδα κατά μία θέση επικεφαλίδας προς τα πάνω στον Πλοηγητή (Navigator) και στο έγγραφο. Για να μετακινήσετε μόνο την επιλεγμένη επικεφαλίδα και όχι το συνδεμένο κείμενο με την επικεφαλίδα, κρατήστε πατημένο το και έπειτα πατήστε αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο Μετακίνησης επικεφαλίδας προς τα πάνω

Μετακίνηση επικεφαλίδας προς τα πάνω

Μετακίνηση επικεφαλίδας προς τα κάτω

Μετακινεί την επιλεγμένη επικεφαλίδα και το κείμενο κάτω από την επικεφαλίδα, κατά μία θέση επικεφαλίδας προς τα κάτω στον Πλοηγητή (Navigator) και στο έγγραφο. Για να μετακινήσετε μόνο την επιλεγμένη επικεφαλίδα και όχι το συνδεμένο κείμενο με την επικεφαλίδα, κρατήστε πατημένο το και έπειτα πατήστε αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο μετακίνησης επικεφαλίδας προς τα κάτω

Μετακίνηση επικεφαλίδας προς τα κάτω

tip

Για γρήγορη αναδιάταξη επικεφαλίδων και του συνδεμένου κειμένου στο έγγραφό σας, επιλέξτε την κατηγορία "Επικεφαλίδες" στον κατάλογο και μετά πατήστε στο εικονίδιο Προβολή περιεχομένου. Τώρα μπορείτε χρησιμοποιώντας μετακίνηση και απόθεση να αναδιατάξετε τα περιεχόμενα.


Κατάσταση μεταφοράς

Ορίζει τις επιλογές μετακίνησης και απόθεσης για τα εισαγόμενα στοιχεία από τον περιηγητή στο έγγραφο, π.χ., ως υπερσύνδεσμο. Πατήστε στο εικονίδιο και μετά επιλέξτε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εικονίδιο κατάστασης μεταφοράς

Κατάσταση μετακίνησης

Εισαγωγή ως υπερσυνδέσμου

Δημιουργεί έναν υπερσύνδεσμο κατά τη μεταφορά και απόθεση ενός στοιχείου στο τρέχον έγγραφο. Πατήστε στον υπερσύνδεσμο στο έγγραφο για να μεταβείτε στο στοιχείο που δείχνει ο υπερσύνδεσμος.

Εισαγωγή ως συνδέσμου

Εισάγει το επιλεγμένο στοιχείο ως σύνδεσμο όπου μετακινείτε και αφήνετε στο τρέχον έγγραφο. Το κείμενο εισάγεται ως προστατευμένες ενότητες. Τα περιεχόμενα του σύνδεσμου ενημερώνονται αυτόματα όταν αλλάζει η προέλευση. Για να ενημερώσετε χειροκίνητα τους συνδέσμους σε ένα έγγραφο, επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Σύνδεσμοι. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους για γραφικά, αντικείμενα OLE, αναφορές και ευρετήρια.

Εισαγωγή ως αντιγράφου

Εισάγει ένα αντίγραφο του επιλεγμένου στοιχείου όπου το σύρετε και το αφήνετε στο τρέχον έγγραφο. Δεν μπορείτε να σύρετε και να αφήσετε αντίγραφα γραφικών, αντικειμένων OLE, αναφορών και ευρετηρίων.

Άνοιγμα εγγράφων

Εμφανίζει τα ονόματα όλων των ανοιχτών εγγράφων. Για να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός εγγράφου στο παράθυρο περιηγητή, επιλέξτε το όνομα του εγγράφου στη λίστα. Το τρέχον εμφανιζόμενο έγγραφο στον περιηγητή υποδεικνύεται από τη λέξη "ενεργό" μετά το όνομά του στον κατάλογο.

Παρακολούθηση διάρθρωσης

Ορίστε την κατάσταση παρακολούθησης της διάρθρωσης του Πλοηγητή. Αυτό το γνώρισμα εφαρμόζεται μόνο στις καταχωρίσεις διάρθρωσης στο Επικεφαλίδες στο πλαίσιο προβολής περιεχομένου του Πλοηγητή. Για να δείτε, για να ενεργοποιήσετε, ή να αλλάξετε την κατάσταση, δεξιοπατήστε στο Επικεφαλίδες ή σε ένα στοιχείο στις Επικεφαλίδες και επιλέξτε Παρακολούθηση διάρθρωσης. Η επιλεγμένη κατάσταση εφαρμόζεται σε ολόκληρο το έγγραφο.

Στην κατάσταση Προεπιλογή και Εστίαση, ο Πλοηγητής θα επιλέξει αυτόματα την πλησιέστερη επικεφαλίδα πριν την τρέχουσα θέση του δρομέα στο έγγραφο.

Στην κατάσταση Προεπιλογή, η εμφάνιση των καταχωρίσεων διάρθρωσης στον Πλοηγητή δεν αλλάζει ποτέ, επιλέγεται μόνο μια καταχώριση διάρθρωσης.

Στην κατάσταση Εστίαση, ο Πλοηγητής εμφανίζει μόνο τις επικεφαλίδες για το επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης, ως προς το επόμενο υψηλότερο επίπεδο διάρθρωσης. Παραδείγματος χάρη, εάν έχει επιλεγεί ένα επίπεδο 2 επικεφαλίδας, τότε εμφανίζονται όλες οι επικεφαλίδες επιπέδου 2 κάτω από το ίδιο επίπεδο επικεφαλίδας 1, ενώ οποιοδήποτε επίπεδο επικεφαλίδας 3-10 (κάτω από το ίδιο επίπεδο επικεφαλίδας 1) συμπτύσσονται. Άλλες επικεφαλίδες, όχι κάτω από το ίδιο επίπεδο επικεφαλίδας 1 συμπτύσσονται επίσης.

Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση διάρθρωσης.

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επικεφαλίδα και τα περιεχόμενα που ακολουθούν την επικεφαλίδα μέχρι την επόμενη επικεφαλίδα με το ίδιο επίπεδο διάρθρωσης. Αυτά τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν παραγράφους με επίπεδο διάρθρωσης "Κανένα" και επικεφαλίδες με επίπεδο διάρθρωσης μεγαλύτερο από την αντιγραμμένη επικεφαλίδα. Μπορείτε να επικολλήσετε τα περιεχόμενα σε άλλο σημείο του εγγράφου.

Διαγραφή επικεφαλίδας

Διαγράφει την επικεφαλίδα και τα περιεχόμενα που ακολουθούν την επικεφαλίδα μέχρι την επόμενη επικεφαλίδα με το ίδιο επίπεδο διάρθρωσης. Αυτά τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν παραγράφους με επίπεδο διάρθρωσης "Κανένα" και επικεφαλίδες με επίπεδο διάρθρωσης μεγαλύτερο από τη διαγραμμένη επικεφαλίδα.

Επιλέξτε

Επιλέγει την επικεφαλίδα και τα περιεχόμενα που ακολουθούν την επικεφαλίδα μέχρι την επόμενη επικεφαλίδα με το ίδιο επίπεδο διάρθρωσης. Αυτά τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν παραγράφους με επίπεδο διάρθρωσης "Κανένα" και επικεφαλίδες με επίπεδο διάρθρωσης μεγαλύτερο από την επιλεγμένη επικεφαλίδα.

Προβολή

Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να προβάλετε.

Επεξεργασία

Επεξεργάζεται τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Μετονομασία

Μετονομάζει το επιλεγμένο αντικείμενο. Κατά τη στιγμή της δημιουργίας αντικειμένου, το LibreOffice εκχωρεί ένα μοναδικό όνομα στο αντικείμενο μέσα στο έγγραφο.

Διαγραφή πίνακα

Διαγράφει τον επιλεγμένο πίνακα.

Παρακολούθηση πίνακα

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου ώστε να περιλαμβάνει πίνακες κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Διαγραφή πλαισίου

Διαγράφει το πλαίσιο και όλα τα περιεχόμενά του.

Παρακολούθηση πλαισίου

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου ώστε να περιλαμβάνει πλαίσια κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Παρακολούθηση ενοτήτων

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου ώστε να περιλαμβάνει ενότητες κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Διαγραφή εικόνας

Διαγράφει την εικόνα.

Παρακολούθηση εικόνας

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να περιλαμβάνει εικόνες κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Διαγραφή αντικειμένου OLE

Διαγράφει το αντικείμενο OLE.

Παρακολούθηση αντικειμένου OLE

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να περιλαμβάνει αντικείμενα OLE κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Διαγραφή σελιδοδεικτών

Διαγράφει τον σελιδοδείκτη.

Παρακολούθηση σελιδοδεικτών

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να περιλαμβάνει σελιδοδείκτες κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Διαγραφή υπερσυνδέσμων

Διαγράφει τους υπερσυνδέσμους.

Παρακολούθηση υπερσυνδέσμων

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Διαγραφή αναφορών

Διαγράφει τις αναφορές.

Παρακολούθηση αναφορών

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου ώστε να περιλαμβάνει τις αναφορές κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Ενημέρωση

Ενημερώνει το ευρετήριο.

Αφαίρεση

Αφαιρεί το ευρετήριο. Τα περιεχόμενα του ευρετηρίου δεν διαγράφονται, αλλά δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως ευρετήριο.

Μόνο για ανάγνωση

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να αποτρέψετε τη χειροκίνητη επεξεργασία του περιεχομένου του ευρετηρίου.

Διαγραφή ευρετηρίου

Διαγράφει το ευρετήριο.

Παρακολούθηση ευρετηρίου

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να περιλαμβάνει ευρετήρια κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Διαγραφή σχολίων

Διαγράφει τα σχόλια.

Παρακολούθηση σχολίων

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να περιλαμβάνει σχόλια κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Διαγραφή αντικειμένου σχεδίασης

Διαγράφει το αντικείμενο σχεδίασης.

Παρακολούθηση αντικειμένων σχεδίασης

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου ώστε να περιλαμβάνει αντικείμενα σχεδίασης κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Διαγραφή πεδίου

Διαγράφει το πεδίο.

Παρακολούθηση πεδίων

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου ώστε να περιλαμβάνει πεδία κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Διαγραφή υποσημειώσεων

Διαγράφει την υποσημείωση.

Παρακολούθηση υποσημειώσεων

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να περιλαμβάνει υποσημειώσεις κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Διαγραφή σημειώσεων τέλους

Διαγράφει τις σημειώσεις τέλους.

Παρακολούθηση σημειώσεων τέλους

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να περιλαμβάνει σημειώσεις τέλους κατά την παρακολούθηση αλλαγών.

Αλφαβητική ταξινόμηση

Ταξινομεί αλφαβητικά όλες τις καταχωρήσεις στην επιλεγμένη κατηγορία. Αποεπιλέξτε αυτήν την επιλογή για να ταξινομήσετε τις καταχωρήσεις σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισής τους στο έγγραφο.

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη όλων των κατηγοριών

Επεκτείνει ή συμπτύσσει την εμφάνιση των αντικειμένων στην επιλεγμένη κατηγορία. Τα ονόματα των αντικειμένων εγγράφων εμφανίζονται κάτω από την καταχώρηση κατηγορίας. Πατήστε σε μια καταχώρηση για να μεταβείτε στο αντικείμενο του εγγράφου.

Μετάβαση σε

Μεταβαίνει στο επιλεγμένο αντικείμενο στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!