Περιηγητής

Εμφανίζει ή κρύβει το παράθυρο του περιηγητή, όπου μπορείτε να μεταφέρεστε γρήγορα σε διαφορετικά μέρη του εγγράφου σας. Ο περιηγητής είναι επίσης διαθέσιμος ως προσάρτηση της πλευρικής στήλης. Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε τον περιηγητή για εισάγετε στοιχεία από το τρέχον έγγραφο ή από άλλα ανοικτά έγγραφα και για να οργανώσετε κύρια έγγραφα. Για να τροποποιήσετε ένα στοιχείο στον περιηγητή, δεξιοπατήστε στο στοιχείο και μετά επιλέξτε μια εντολή από το μενού περιεχομένου. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσαρτήσετε τον περιηγητή στην άκρη του χώρου εργασίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Πλοήγηση.

Στη Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Πλοήγηση Ναι/Όχι


Για να ανοίξετε τον περιηγητή, επιλέξτε Προβολή - Περιηγητής. Για να μετακινήσετε τον περιηγητή σύρτε τη γραμμή τίτλου του. Για να προσαρτήσετε τον περιηγητή, σύρτε τη γραμμή τίτλου του στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη του χώρου εργασίας. Για αποπροσαρτήσετε τον περιηγητή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και διπλό πάτημα σε μια γκρίζα περιοχή του περιηγητή.

Πατήστε στο σύμβολο της πρόσθεσης (+) δίπλα από μια κατηγορία στον περιηγητή για να δείτε τα στοιχεία στην κατηγορία. Για να δείτε τον αριθμό των στοιχείων σε μια κατηγορία, αφήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την κατηγορία στον περιηγητή. Για να πάτε σε ένα στοιχείο στο έγγραφο, διπλοπατήστε το στοιχείο στον περιηγητή.

Για να μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο στοιχείο σε ένα έγγραφο, πατήστε το εικονίδιο Περιηγητής για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Περιηγητή, πατήστε την κατηγορία στοιχείων και έπειτα πατήστε τα βέλη προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

note

Κρυφές ενότητες εγγράφου εμφανίζονται γκρίζες στον πλοηγητή και εμφανίζουν το κείμενο "hidden (κρυμμένες)" όταν αφήνετε από πάνω τους τον δείκτη. Το ίδιο εφαρμόζεται στα περιεχόμενα κεφαλίδας και υποσέλιδου τεχνοτροπιών σελίδας που δεν χρησιμοποιούνται σε έγγραφο και στα κρυμμένα περιεχόμενα πινάκων, πλαισίων, γραφικών, αντικειμένων OLE και ευρετηρίων.


Εναλλαγή κύριας προβολής

Εναλλάσσεται μεταξύ κύριας προβολής και κανονικής προβολής εάν ένα κύριο έγγραφο είναι ανοικτό.

Εικονίδιο

Εναλλαγή κύριας προβολής

Περιήγηση

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Περιήγηση, όπου μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα στο επόμενο ή προηγούμενο στοιχείο στην κατηγορία που έχετε επιλέξει. Επιλέξτε την κατηγορία και μετά πατήστε στα βέλη "Προηγούμενο" και "Επόμενο".

Για να συνεχίσετε την αναζήτηση, πατήστε στο εικονίδιο Επανάληψη αναζήτησης στη γραμμή εργαλείωνΠεριήγηση.

Εικονίδιο

Περιήγηση

Προηγούμενο

Πηγαίνει στο προηγούμενο στοιχείο στο έγγραφο. Για να καθορίσετε τον τύπο του στοιχείου που θα μεταβείτε, πατήστε στο εικονίδιο Περιήγηση και μετά σε μια κατηγορία στοιχείου - για παράδειγμα, "Εικόνες".

Εικονίδιο

Προηγούμενο αντικείμενο

Επόμενο

Πηγαίνει στο επόμενο στοιχείο στο έγγραφο. Για να καθορίσετε τον τύπο του στοιχείου που θα μεταβείτε, πατήστε στο εικονίδιο Περιήγηση και μετά πατήστε σε μια κατηγορία στοιχείου - για παράδειγμα "Εικόνες".

Εικονίδιο

Επόμενο αντικείμενο

Αριθμός σελίδας

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας στην οποία θέλετε να μεταβείτε και έπειτα πατήστε Enter.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να μετακινήσετε γρήγορα τον δρομέα σε μια άλλη σελίδα όταν βρίσκεστε σε ένα έγγραφο πατήστε Shift++F5, πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να μεταβείτε και μετά περιμένετε λίγο.


Πλαίσιο καταλόγου

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τον κατάλογο Περιηγητής.

Εικονίδιο

Πλαίσιο καταλόγου ενεργό/ανενεργό

Προβολή περιεχομένου

Εναλλάσσει μεταξύ της εμφάνισης όλων των κατηγοριών στον Περιηγητή και της επιλεγμένης κατηγορίας.

Εικονίδιο

Εναλλαγή προβολής περιεχομένου

tip

Για γρήγορη αναδιάταξη επικεφαλίδων και του συνδεμένου κειμένου στο έγγραφό σας, επιλέξτε την κατηγορία "Επικεφαλίδες" στον κατάλογο και μετά πατήστε στο εικονίδιο Προβολή περιεχομένου. Τώρα μπορείτε χρησιμοποιώντας μετακίνηση και απόθεση να αναδιατάξετε τα περιεχόμενα.


Ορισμός υπενθύμισης

Πατήστε εδώ για να ορίσετε μια υπενθύμιση στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι πέντε υπενθυμίσεις. Για να μεταβείτε σε μια υπενθύμιση, πατήστε στο εικονίδιο Περιήγηση, στο παράθυρο της Περιήγησης, μετά πατήστε στο εικονίδιο της υπενθύμισης και μετά πατήστε στο κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο.

Εικονίδιο

Ορισμός υπενθύμισης

note

Οι υπενθυμίσεις εξετάζονται με τη σειρά που ορίζονται. Οι υπενθυμίσεις δεν αποθηκεύονται όταν ένα έγγραφο είναι κλειστό.


Κεφαλίδα

Μετακινεί τον δρομέα στην κεφαλίδα ή από την κεφαλίδα στην περιοχή κειμένου του εγγράφου.

Εικονίδιο

Κεφαλίδα

Υποσέλιδο

Μετακινεί τον δρομέα στο υποσέλιδο ή από το υποσέλιδο στην περιοχή κειμένου του εγγράφου.

Εικονίδιο

Υποσέλιδο

Αγκύρωση <-> κείμενο

Μετακινείται μεταξύ του κειμένου της υποσημείωσης και της άγκυρας της υποσημείωσης.

Εικονίδιο

Αγκύρωση <-> κείμενο

Κατάσταση μετακίνησης

Ορίζει τις επιλογές μετακίνησης και απόθεσης για τα εισαγόμενα στοιχεία από τον περιηγητή στο έγγραφο, π.χ., ως υπερσύνδεσμο. Πατήστε στο εικονίδιο και μετά επιλέξτε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εικονίδιο

Κατάσταση μετακίνησης

Εισαγωγή ως υπερσύνδεσμος

Δημιουργεί έναν υπερσύνδεσμο κατά τη μεταφορά και απόθεση ενός στοιχείου στο τρέχον έγγραφο. Πατήστε στον υπερσύνδεσμο στο έγγραφο για να μεταβείτε στο στοιχείο που δείχνει ο υπερσύνδεσμος.

Εισαγωγή ως σύνδεσμος

Εισάγει το επιλεγμένο στοιχείο ως σύνδεσμο όπου μετακινείτε και αφήνετε στο τρέχον έγγραφο. Το κείμενο εισάγεται ως προστατευμένες ενότητες. Τα περιεχόμενα του σύνδεσμου ενημερώνονται αυτόματα όταν αλλάζει η προέλευση. Για να ενημερώσετε χειροκίνητα τους συνδέσμους σε ένα έγγραφο, επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Σύνδεσμοι. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους για γραφικά, αντικείμενα OLE, αναφορές και ευρετήρια.

Εισαγωγή ως αντίγραφο

Εισάγει ένα αντίγραφο του επιλεγμένου στοιχείου όπου το σύρετε και το αφήνετε στο τρέχον έγγραφο. Δεν μπορείτε να σύρετε και να αφήσετε αντίγραφα γραφικών, αντικειμένων OLE, αναφορών και ευρετηρίων.

Επίπεδο διάρθρωσης

Πατήστε σε αυτό το εικονίδιο και επιλέξτε τον αριθμό επιπέδων διάρθρωσης επικεφαλίδων που θέλετε να προβάλετε στο παράθυρο του περιηγητή. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτήν την εντολή δεξιοπατώντας μια επικεφαλίδα στο παράθυρο του περιηγητή.

1-10

Πατήστε στο 1 για να δείτε μόνο το πρώτο επίπεδο των επικεφαλίδων (επικεφαλίδες κεφαλαίων) στο παράθυρο του περιηγητή και 10 για να δείτε όλες τις επικεφαλίδες.

Εικονίδιο

Επίπεδο διάρθρωσης

Κεφάλαιο προς τα επάνω

Μετακινεί την επιλεγμένη επικεφαλίδα και το κείμενο κάτω από την επικεφαλίδα, μια θέση επικεφαλίδας πάνω στον περιηγητή και στο έγγραφο. Για να μετακινήσετε μόνο την επιλεγμένη επικεφαλίδα και όχι το κείμενο που συσχετίζεται με την επικεφαλίδα, κρατείστε πατημένο το Ctrl και μετά πατήστε αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο

Κεφάλαιο προς τα επάνω

Κεφάλαιο προς τα κάτω

Μετακινεί την επιλεγμένη επικεφαλίδα και το κείμενο κάτω από την επικεφαλίδα, μια θέση επικεφαλίδας κάτω στον περιηγητή και στο έγγραφο. Για να μετακινήσετε μόνο την επιλεγμένη επικεφαλίδα και όχι το κείμενο που συσχετίζεται με την επικεφαλίδα, κρατείστε πατημένο το Ctrl και μετά πατήστε αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο

Κεφάλαιο προς τα κάτω

Προβιβασμός επιπέδου

Αυξάνει το επίπεδο διάρθρωσης της επιλεγμένης επικεφαλίδας και τις επικεφαλίδες που βρίσκονται κάτω από την επικεφαλίδα κατά ένα. Για να αυξήσετε το επίπεδο διάρθρωσης μόνο της επιλεγμένης επικεφαλίδας, κρατείστε πατημένο το Ctrl και μετά πατήστε αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο

Προβιβασμός επιπέδου

Υποβιβασμός επιπέδου

Μειώνει το επίπεδο διάρθρωσης της επιλεγμένης επικεφαλίδας και τις επικεφαλίδες που βρίσκονται κάτω από την επικεφαλίδα κατά ένα. Για να μειώσετε το επίπεδο διάρθρωσης μόνο της επιλεγμένης επικεφαλίδας, κρατείστε πατημένο το Ctrl και μετά πατήστε αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο

Υποβιβασμός επιπέδου

Άνοιγμα εγγράφων

Εμφανίζει τα ονόματα όλων των ανοιχτών εγγράφων. Για να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός εγγράφου στο παράθυρο περιηγητή, επιλέξτε το όνομα του εγγράφου στη λίστα. Το τρέχον εμφανιζόμενο έγγραφο στον περιηγητή υποδεικνύεται από τη λέξη "ενεργό" μετά το όνομά του στον κατάλογο.

Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήσετε σε ένα στοιχείο στον περιηγητή, επιλέξτε Εμφάνιση και μετά πατήστε στο έγγραφο που θέλετε να προβάλετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!