Πλοηγητής

Εμφανίζει ή αποκρύπτει το παράθυρο Πλοηγητή (Navigator), όπου μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε διαφορετικά μέρη του εγγράφου σας. Το Navigator είναι επίσης διαθέσιμο ως προσάρτηση της πλευρικής στήλης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Navigator για να εισαγάγετε στοιχεία από το τρέχον έγγραφο ή άλλα ανοιχτά έγγραφα και να οργανώσετε κύρια έγγραφα. Για να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο στο Navigator, δεξιοπατήστε στο στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εντολή από το μενού περιβάλλοντος. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσαρτήσετε το Navigator στην άκρη του χώρου εργασίας σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Πλοηγητής.

Στη Βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο

Πλοήγηση Ναι/Όχι


Για να ανοίξετε τον Πλοηγητή (Navigator), επιλέξτε Προβολή - Πλοηγητής (F5). Για να μετακινήσετε τον Πλοηγητή, σύρτε τη γραμμή τίτλου του. Για να προσαρτήσετε τον Πλοηγητή, σύρτε τη γραμμή τίτλου του στα αριστερά, δεξιά ή στο κάτω άκρο του χώρου εργασίας. Για να αποπροσαρτήσετε τον Πλοηγητή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και διπλοπατήστε σε μια γκρίζα περιοχή του Πλοηγητή.

Πατήστε στο εικονίδιο επέκτασης δίπλα σε μια κατηγορία στην Πλοήγηση για να προβάλετε τα στοιχεία της κατηγορίας. Για να προβάλετε τον αριθμό των στοιχείων σε μια κατηγορία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την κατηγορία στην Πλοήγηση. Για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο του εγγράφου, διπλοπατήστε στο στοιχείο στην Πλοήγηση.

Για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο στοιχείο σε έγγραφο, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Πλοήγηση κατά για να επιλέξετε την κατηγορία στοιχείου και έπειτα πατήστε το πάνω ή κάτω βέλος.

Το πρόγραμμα πλοήγησης δείχνει τι αντιστοιχεί στη θέση επεξεργασίας στην προβολή πλοήγησης. Αυτό μπορεί να είναι σύμφωνα με διαφορετικές κατηγορίες: Επικεφαλίδες, Πίνακες, Υπερσυνδέσμους και ούτω καθεξής. Όταν πατηθεί το πλήκτρο "Προβολή πλοήγησης περιεχομένου" και επιλεχθούν οι επικεφαλίδες, εμφανίζεται η επικεφαλίδα που ανήκει στην τρέχουσα θέση επεξεργασίας και επισημαίνεται στην Πλοήγηση. Όταν επιλέγονται πίνακες, εμφανίζεται ο σχετικός πίνακας και ούτω καθεξής. Εάν το στοιχείο βρίσκεται σε μια συμπτυγμένη στρώση, οι απαιτούμενες στρώσεις πάνω από αυτό επεκτείνονται αυτόματα και παραμένουν επεκταμένες στη συνέχεια.

Πλοήγηση κατά

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής για να επιλέξετε με ποιον τύπο στοιχείου πρέπει να πλοηγηθείτε, κατά τη χρήση των πλήκτρων προηγούμενο και επόμενο.

Προηγούμενο

Μεταβαίνει στο προηγούμενο στοιχείο του εγγράφου. Για να καθορίσετε τον τύπο του στοιχείου στο οποίο θα μεταβείτε, πατήστε στον κατάλογο Πλοήγηση κατά και, στη συνέχεια, πατήστε σε μια κατηγορία στοιχείου - για παράδειγμα, "Εικόνες".

Εικονίδιο Προηγούμενο αντικείμενο

Προηγούμενο στοιχείο

Επόμενο

Μεταβαίνει στο επόμενο στοιχείο του εγγράφου. Για να καθορίσετε τον τύπο του στοιχείου στο οποίο θα μεταβείτε, πατήστε στον κατάλογο Πλοήγηση κατά και, στη συνέχεια, πατήστε σε μια κατηγορία στοιχείου - για παράδειγμα, "Εικόνες".

Εικονίδιο επόμενου αντικειμένου

Επόμενο στοιχείο

Αριθμός σελίδας

Πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας στην οποία θέλετε να μεταβείτε και έπειτα πατήστε Enter. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αυξομείωσης για πλοήγηση.

Προβολή πλοήγησης περιεχομένου

Εναλλάσσει μεταξύ της εμφάνισης όλων των κατηγοριών στον Περιηγητή και της επιλεγμένης κατηγορίας.

Τα μενού περιβάλλοντος χρησιμοποιούν μια επιλογή εντολών που βρίσκεται σε αυτήν τη σελίδα βοήθειας. Οι εντολές σε μενού περιβάλλοντος αλλάζουν, ανάλογα με το ποια κατηγορία ή στοιχείο επιλέγεται.

Εικονίδιο εναλλαγής προβολής πλοήγησης περιεχομένου

Εναλλαγή προβολής πλοήγησης περιεχομένου

Εικονίδιο

Κατηγορία

Mενού περιβάλλοντος

Εικονίδιο επικεφαλίδων

Επικεφαλίδες

Σύμπτυξη/Ανάπτυξη όλων, Αποστολή διάρθρωσης στο πρόχειρο, Αναδίπλωση διάρθρωσης, Παρακολούθηση διάρθρωσης, Επίπεδο διάρθρωσης

Στοιχείο επικεφαλίδας

Σύμπτυξη/Ανάπτυξη όλων, Μετάβαση σε, Επιλογή, Διαγραφή, Προβιβασμός κεφαλαίου, Υποβιβασμός κεφαλαίου, Προβιβασμός επιπέδου, υποβιβασμός επιπέδου, Ορατότητα περιεχομένου διάρθρωσης, Παρακολούθηση διάρθρωσης, Επίπεδο διάρθρωσης

Εικονίδιο πινάκων

Πίνακες

Στοιχεία πινάκων

Μετάβαση σε, Επιλογή, Επεξεργασία, Διαγραφή, Μετονομασία

Εικονίδιο πλαισίων

Πλαίσια

Εικονίδιο εικόνων

Εικόνες

Εικονίδιο αντικειμένων OLE

Αντικείμενα OLE

Εικονίδιο σελιδοδεικτών

Σελιδοδείκτες

Πλαίσιο, Εικόνα, Αντικείμενα OLE, Στοιχεία σελιδοδείκτη

Μετάβαση σε, Επεξεργασία, Διαγραφή, Μετονομασία

Εικονίδιο ενοτήτων

Ενότητες

Στοιχεία ενοτήτων

Μετάβαση σε, Επιλογή, Επεξεργασία, Μετονομασία

Εικονίδιο υπερσυνδέσμων

Υπερσύνδεσμοι

Στοιχεία υπερσυνδέσμου

Μετάβαση σε, Επεξεργασία, Διαγραφή, Μετονομασία

Εικονίδιο παραπομπών

Παραπομπές

Εικονίδιο ευρετηρίων

Ευρετήρια

Παραπομπές, Στοιχεία ευρετηρίων

Μετάβαση σε

Εικονίδιο σχολίων

Σχόλια

Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, Διαγραφή όλων

Στοιχεία σχολίων

Μετάβαση σε, Επεξεργασία, Διαγραφή

Εικονίδιο σχεδίασης αντικειμένων

Αντικείμενα σχεδίασης

Στοιχεία αντικειμένων σχεδίασης

Μετάβαση σε, Διαγραφή, Μετονομασία

Όλα

Κατάσταση μεταφοράς, Εμφάνιση


note

Κρυφές ενότητες εγγράφου εμφανίζονται γκρίζες στον πλοηγητή και εμφανίζουν το κείμενο "hidden (κρυμμένες)" όταν αφήνετε από πάνω τους τον δείκτη. Το ίδιο εφαρμόζεται στα περιεχόμενα κεφαλίδας και υποσέλιδου τεχνοτροπιών σελίδας που δεν χρησιμοποιούνται σε έγγραφο και στα κρυμμένα περιεχόμενα πινάκων, πλαισίων, γραφικών, αντικειμένων OLE και ευρετηρίων.


Εναλλαγή κύριας προβολής

Εναλλάσσεται μεταξύ κύριας προβολής και κανονικής προβολής εάν ένα κύριο έγγραφο είναι ανοικτό.

Εικονίδιο εναλλαγής κύριας προβολής

Εναλλαγή κύριας προβολής

Κεφαλίδα

Μετακινεί τον δρομέα στην κεφαλίδα ή από την κεφαλίδα στην περιοχή κειμένου του εγγράφου.

Εικονίδιο κεφαλίδας

Κεφαλίδα

Υποσέλιδο

Μετακινεί τον δρομέα στο υποσέλιδο ή από το υποσέλιδο στην περιοχή κειμένου του εγγράφου.

Εικονίδιο υποσέλιδου

Υποσέλιδο

Αγκύρωση <-> κείμενο

Μετακινείται μεταξύ του κειμένου της υποσημείωσης και της άγκυρας της υποσημείωσης.

Εικονίδιο αγκύρωσης <-> κειμένου

Αγκύρωση <-> κείμενο

Ορισμός υπενθύμισης

Πατήστε εδώ για να ορίσετε μια υπενθύμιση στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι πέντε υπενθυμίσεις. Για να μεταβείτε σε μια υπενθύμιση, πατήστε στο εικονίδιο Περιήγηση, στο παράθυρο της Περιήγησης, μετά πατήστε στο εικονίδιο της υπενθύμισης και μετά πατήστε στο κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο.

Εικονίδιο καθορισμού υπενθύμισης

Ορισμός υπενθύμισης

note

Οι υπενθυμίσεις εξετάζονται με τη σειρά που ορίζονται. Οι υπενθυμίσεις δεν αποθηκεύονται όταν ένα έγγραφο είναι κλειστό.


Επίπεδο διάρθρωσης

Εικονίδιο επιπέδου διάρθρωσης

Επίπεδο διάρθρωσης

Πατήστε σε αυτό το εικονίδιο και επιλέξτε τον αριθμό επιπέδων διάρθρωσης επικεφαλίδων που θέλετε να προβάλετε στο παράθυρο του περιηγητή. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτήν την εντολή δεξιοπατώντας μια επικεφαλίδα στο παράθυρο του περιηγητή.

1-10

Πατήστε στο 1 για να δείτε μόνο το πρώτο επίπεδο των επικεφαλίδων (επικεφαλίδες κεφαλαίων) στο παράθυρο του περιηγητή και 10 για να δείτε όλες τις επικεφαλίδες.

Πλαίσιο καταλόγου

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τον κατάλογο Περιηγητής.

Εικονίδιο (αν)ενεργό πλαίσιο καταλόγου

Πλαίσιο καταλόγου ενεργό/ανενεργό

Προβιβασμός επιπέδου

Αυξάνει το επίπεδο διάρθρωσης της επιλεγμένης επικεφαλίδας και οι κεφαλίδες εμφανίζονται κάτω από την επικεφαλίδα, κατά ένα. Για να αυξήσετε μόνο το επίπεδο διάρθρωσης της επιλεγμένης επικεφαλίδας, κρατήστε πατημένο το και πατήστε έπειτα αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο προώθησης επιπέδου

Προβιβασμός επιπέδου

Υποβιβασμός επιπέδου

Μειώνει το επίπεδο διάρθρωσης της επιλεγμένης επικεφαλίδας και οι επικεφαλίδες εμφανίζονται κάτω από την επικεφαλίδα κατά ένα. Για να μειώσετε μόνο το επίπεδο διάρθρωσης της επιλεγμένης επικεφαλίδας, κρατήστε πατημένο το και πατήστε έπειτα αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο υποβιβασμού επιπέδου

Υποβιβασμός επιπέδου

Προβιβασμός κεφαλαίου

Μετακινεί την επιλεγμένη επικεφαλίδα και το κείμενο κάτω από την επικεφαλίδα κατά μία θέση επικεφαλίδας προς τα πάνω στον Πλοηγητή (Navigator) και στο έγγραφο. Για να μετακινήσετε μόνο την επιλεγμένη επικεφαλίδα και όχι το συνδεμένο κείμενο με την επικεφαλίδα, κρατήστε πατημένο το και έπειτα πατήστε αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο κεφαλαίου προς τα επάνω

Κεφάλαιο προς τα επάνω

Υποβιβασμός κεφαλαίου

Μετακινεί την επιλεγμένη επικεφαλίδα και το κείμενο κάτω από την επικεφαλίδα, κατά μία θέση επικεφαλίδας προς τα κάτω στον Πλοηγητή (Navigator) και στο έγγραφο. Για να μετακινήσετε μόνο την επιλεγμένη επικεφαλίδα και όχι το συνδεμένο κείμενο με την επικεφαλίδα, κρατήστε πατημένο το και έπειτα πατήστε αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο κεφαλαίου προς τα κάτω

Κεφάλαιο προς τα κάτω

tip

Για γρήγορη αναδιάταξη επικεφαλίδων και του συνδεμένου κειμένου στο έγγραφό σας, επιλέξτε την κατηγορία "Επικεφαλίδες" στον κατάλογο και μετά πατήστε στο εικονίδιο Προβολή περιεχομένου. Τώρα μπορείτε χρησιμοποιώντας μετακίνηση και απόθεση να αναδιατάξετε τα περιεχόμενα.


Κατάσταση μεταφοράς

Ορίζει τις επιλογές μετακίνησης και απόθεσης για τα εισαγόμενα στοιχεία από τον περιηγητή στο έγγραφο, π.χ., ως υπερσύνδεσμο. Πατήστε στο εικονίδιο και μετά επιλέξτε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εικονίδιο κατάστασης μεταφοράς

Κατάσταση μετακίνησης

Εισαγωγή ως υπερσύνδεσμος

Δημιουργεί έναν υπερσύνδεσμο κατά τη μεταφορά και απόθεση ενός στοιχείου στο τρέχον έγγραφο. Πατήστε στον υπερσύνδεσμο στο έγγραφο για να μεταβείτε στο στοιχείο που δείχνει ο υπερσύνδεσμος.

Εισαγωγή ως σύνδεσμος

Εισάγει το επιλεγμένο στοιχείο ως σύνδεσμο όπου μετακινείτε και αφήνετε στο τρέχον έγγραφο. Το κείμενο εισάγεται ως προστατευμένες ενότητες. Τα περιεχόμενα του σύνδεσμου ενημερώνονται αυτόματα όταν αλλάζει η προέλευση. Για να ενημερώσετε χειροκίνητα τους συνδέσμους σε ένα έγγραφο, επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Σύνδεσμοι. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους για γραφικά, αντικείμενα OLE, αναφορές και ευρετήρια.

Εισαγωγή ως αντίγραφο

Εισάγει ένα αντίγραφο του επιλεγμένου στοιχείου όπου το σύρετε και το αφήνετε στο τρέχον έγγραφο. Δεν μπορείτε να σύρετε και να αφήσετε αντίγραφα γραφικών, αντικειμένων OLE, αναφορών και ευρετηρίων.

Άνοιγμα εγγράφων

Εμφανίζει τα ονόματα όλων των ανοιχτών εγγράφων. Για να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός εγγράφου στο παράθυρο περιηγητή, επιλέξτε το όνομα του εγγράφου στη λίστα. Το τρέχον εμφανιζόμενο έγγραφο στον περιηγητή υποδεικνύεται από τη λέξη "ενεργό" μετά το όνομά του στον κατάλογο.

Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήσετε σε ένα στοιχείο στον περιηγητή, επιλέξτε Εμφάνιση και μετά πατήστε στο έγγραφο που θέλετε να προβάλετε.

Παρακολούθηση διάρθρωσης

Ορίστε την κατάσταση παρακολούθησης της διάρθρωσης του Πλοηγητή. Αυτό το γνώρισμα εφαρμόζεται μόνο στις καταχωρίσεις διάρθρωσης στο Επικεφαλίδες στο πλαίσιο προβολής περιεχομένου του Πλοηγητή. Για να δείτε, για να ενεργοποιήσετε, ή να αλλάξετε την κατάσταση, δεξιοπατήστε στο Επικεφαλίδες ή σε ένα στοιχείο στις Επικεφαλίδες και επιλέξτε Παρακολούθηση διάρθρωσης. Η επιλεγμένη κατάσταση εφαρμόζεται σε ολόκληρο το έγγραφο.

Στην κατάσταση Προεπιλογή και Εστίαση, ο Πλοηγητής θα επιλέξει αυτόματα την πλησιέστερη επικεφαλίδα πριν την τρέχουσα θέση του δρομέα στο έγγραφο.

Στην κατάσταση Προεπιλογή, η εμφάνιση των καταχωρίσεων διάρθρωσης στον Πλοηγητή δεν αλλάζει ποτέ, επιλέγεται μόνο μια καταχώριση διάρθρωσης.

Στην κατάσταση Εστίαση, ο Πλοηγητής εμφανίζει μόνο τις επικεφαλίδες για το επιλεγμένο επίπεδο διάρθρωσης, ως προς το επόμενο υψηλότερο επίπεδο διάρθρωσης. Παραδείγματος χάρη, εάν έχει επιλεγεί ένα επίπεδο 2 επικεφαλίδας, τότε εμφανίζονται όλες οι επικεφαλίδες επιπέδου 2 κάτω από το ίδιο επίπεδο επικεφαλίδας 1, ενώ οποιοδήποτε επίπεδο επικεφαλίδας 3-10 (κάτω από το ίδιο επίπεδο επικεφαλίδας 1) συμπτύσσονται. Άλλες επικεφαλίδες, όχι κάτω από το ίδιο επίπεδο επικεφαλίδας 1 συμπτύσσονται επίσης.

Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση διάρθρωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!