Όνομα και διαδρομή εγγράφων HTML

Αποθηκεύει το αρχείο ως έγγραφο HTML, έτσι ώστε να μπορείτε να το προβάλετε σε πλοηγητή ιστού. Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε ξεχωριστή σελίδα όταν η τεχνοτροπία επικεφαλίδας που ορίζετε βρίσκεται στο έγγραφο. Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, δημιουργείται επίσης ξεχωριστή σελίδα συνδέσμων σε όλες τις σελίδες που παράγονται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Δημιουργία εγγράφου HTML


Συνεχόμενοι αριθμοί προστίθενται στο όνομα αρχείου εάν δημιουργηθούν πάνω από ένα έγγραφο HTML. Οι τίτλοι των σελίδων HTML δημιουργούνται από την πρώτη επικεφαλίδα του κεφαλαίου.

Όνομα αρχείου

URL">Εισάγετε ένα όνομα αρχείου ή μια διαδρομή για το αρχείο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα URL

διαχωρίζεται με

Επιλέγει την τεχνοτροπία παραγράφου επικεφαλίδας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δείξετε μια νέα σελίδα HTML. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, εφαρμόστε μία από τις τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδας στις παραγράφους που θέλετε να ξεκινούν μια νέα σελίδα στο έγγραφο.

Τύπος αρχείου

Επιλέξτε το τύπο αρχείου για το έγγραφο που αποθηκεύετε.Στη περιοχή προβολής, μόνο τα έγγραφα με αυτόν τον τύπο αρχείου θα εμφανίζονται. Οι τύποι αρχείων περιγράφονται στο Πληροφορίες φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

Αποθήκευση

Αποθηκεύει το αρχείο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!