Αυτόματη περίληψη για παρουσίαση

Ανοίγει το τρέχον έγγραφο ως παρουσίαση LibreOffice του Impress. Το τρέχον έγγραφο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια προκαθορισμένη τεχνοτροπία παραγράφου επικεφαλίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Αυτόματο απόσπασμα σε παρουσίαση


Συμπεριλαμβανόμενα επίπεδα διάρθρωσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό των επιπέδων διάρθρωσης που θα συμπεριληφθούν στη νέα παρουσίαση. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε ένα επίπεδο, συμπεριλαμβάνονται μόνο οι παράγραφοι που ακολουθούν την τεχνοτροπία παραγράφου με την "Επικεφαλίδα 1".

Υποπαράγραφοι ανά επίπεδο

Γράψτε τον αριθμό των παραγράφων που θέλετε να συμπεριλάβετε κάτω από κάθε επίπεδο διάρθρωσης (επικεφαλίδα).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!