Δημιουργία αυτόματης περίληψης

Αντιγράφει τις επικεφαλίδες και έναν αριθμό των επόμενων παραγράφων στο ενεργό έγγραφο σε ένα νέο έγγραφο κειμένου αυτόματης περίληψης. Μια αυτόματη περίληψη είναι χρήσιμη για να έχετε μια επισκόπηση των μακροσκελών εγγράφων. Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των επιπέδων διάρθρωσης, καθώς επίσης και τον αριθμό των παραγράφων που θα εμφανίζονται σε αυτά. Όλα τα επίπεδα και οι παράγραφοι κάτω από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις είναι κρυφά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Δημιουργία αυτόματου αποσπάσματος


Συμπεριλαμβανόμενα επίπεδα διάρθρωσης

Εισάγει την έκταση των επιπέδων διάρθρωσης που θα αντιγραφούν στο νέο έγγραφο. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε 4 επίπεδα, περιλαμβάνονται όλες οι παράγραφοι που είναι μορφοποιημένες σε Επικεφαλίδα 1 ως Επικεφαλίδα 4, μαζί με τον αριθμό των επόμενων παραγράφων που έχουν καθοριστεί στο Υποπαράγραφοι ανά επίπεδο.

Υποπαράγραφοι ανά επίπεδο

Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό διαδοχικών παραγράφων που θα συμπεριληφθούν στο έγγραφο του αυτόματου αποσπάσματος μετά από κάθε επικεφαλίδα. Όλες οι παράγραφοι μέχρι τον ορισμένο μέγιστο συμπεριλαμβάνονται μέχρι να φτάσετε στην επόμενη παράγραφο με τεχνοτροπία επικεφαλίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!