Διάρθρωση για πρόχειρο

Στέλνει τη διάρθρωση ενός εγγράφου στο πρόχειρο σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Διάρθρωση σε πρόχειρο


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!