Διάρθρωση για παρουσίαση

Στέλνει τη διάρθρωση ενός ενεργού εγγράφου σε ένα νέο έγγραφο παρουσίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Διάρθρωση προς παρουσίαση


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!