Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της εκτυπωμένης σελίδας ή κλείνει την προεπισκόπηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία προεπισκόπησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μενού Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Εικονίδιο προεπισκόπησης εκτύπωσης

Προεπισκόπηση εκτύπωσης


Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια στη Γραμμή προεπισκόπησης εκτύπωσης για κύλιση στις σελίδες του εγγράφου ή για να εκτυπώσετε το έγγραφο.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα σελίδας πάνω και σελίδας κάτω για μετακινηθείτε ανάμεσα στις σελίδες.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το έγγραφό σας, όταν βρίσκεστε στην προεπισκόπηση εκτύπωσης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!