Μενού Εργαλεία

Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Συλλαβισμός

Επιλέξτε Εργαλεία - Καταμέτρηση λέξεων

Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου - Αρίθμηση

Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών (όχι για μορφή HTML)

Επιλέξτε Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους - Υποσημειώσεις

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους - Σημειώσεις τέλους

Επιλέξτε Πίνακας - Μετατροπή - Κείμενο σε πίνακα

Επιλέξτε Εργαλεία - Ταξινόμηση

Επιλέξτε Εργαλεία - Υπολογισμός

+ σύμβολο συν

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Μορφοποίηση σελίδας

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Τρέχον ευρετήριο

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Ευρετήρια και πίνακες

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Ενημέρωση όλων

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Πεδία

Πλήκτρο F9

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Σύνδεσμοι

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Διαγράμματα

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία εγγράφου - Προστασία πεδίων.

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία εγγράφου - Προστασία σελιδοδεικτών.

Επιλέξτε Εργαλεία - Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας

Πατήστε στο εικονίδιο Συγχώνευση αλληλογραφίας στη γραμμή Συγχώνευση αλληλογραφίας:

Πατήστε στο εικονίδιο Συγχώνευση αλληλογραφίας στη γραμμή Δεδομένα πίνακα:

Εικονίδιο

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!