Μενού Εργαλεία

Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Συλλαβισμός

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Μετάφραση.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Έλεγχος προσβασιμότητας.

Επιλέξτε Αρχείο - Εξαγωγή ως PDF - Γενικά - Καθολική προσβασιμότητα (PDF/UA) και πατήστε στο Εντάξει.

Από το πληκτρολόγιο:

+ 8

Από την πλευρική στήλη:

Ανοίξτε το παράθυρο Έλεγχος προσβασιμότητας.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Καταμέτρηση λέξεων

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Επιθεώρηση - Καταμέτρηση λέξεων.

Στο μενού Επιθεώρηση της καρτέλας Επιθεώρηση, επιλέξτε Καταμέτρηση λέξεων.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο καταμέτρησης λέξεων

Καταμέτρηση λέξεων

Από τη γραμμή κατάστασης:

Πατήστε στην περιοχή Καταμέτρηση λέξεων και χαρακτήρων.

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο αρίθμησης επικεφαλίδων

Αρίθμηση επικεφαλίδων

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων - Αρίθμηση

Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών (όχι για μορφή HTML)

Επιλέξτε Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους - Υποσημειώσεις

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους - Σημειώσεις τέλους

Επιλέξτε Πίνακας - Μετατροπή - Κείμενο σε πίνακα

Επιλέξτε παραγράφους ή σειρές πίνακα και επιλέξτε Εργαλεία - Ταξινόμηση

Επιλέξτε Εργαλεία - Υπολογισμός

+ σύμβολο συν

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Μορφοποίηση σελίδας

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Τρέχον ευρετήριο

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Ευρετήρια και πίνακες

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Ενημέρωση όλων

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Πεδία

Πλήκτρο F9

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Σύνδεσμοι

Επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Διαγράμματα

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία εγγράφου - Προστασία πεδίων.

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία εγγράφου - Προστασία σελιδοδεικτών.

Επιλέξτε Εργαλεία - Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας

Πατήστε στο εικονίδιο Συγχώνευση αλληλογραφίας στη γραμμή Συγχώνευση αλληλογραφίας:

Πατήστε στο εικονίδιο Συγχώνευση αλληλογραφίας στη γραμμή Δεδομένα πίνακα:

Εικονίδιο

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!