Μενού Εισαγωγή

Επιλέξτε Εισαγωγή - Περισσότερες αλλαγές - Χειροκίνητη αλλαγή

Επιλέξτε Εισαγωγή - Περισσότερες αλλαγές

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος - ΕπιλογήΠεδία (εισαγόμενα πεδία)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Ημερομηνία

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Χρόνος

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Αριθμός σελίδας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Πλήθος σελίδων

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Θέμα

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Τίτλος

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Πρώτος συγγραφέας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία

+F2

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Εισαγωγή πεδίων

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Έγγραφο

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Παραπομπές

Επιλέξτε Εισαγωγή - Παραπομπή

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Λειτουργίες

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Πληροφορίες εγγράφου

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Μεταβλητές

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία - Βάση δεδομένων

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ενότητα

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο ενότητας

Ενότητα

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Ενότητα, ή επιλέξτε Μορφή - Ενότητες

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Ενότητα - Εσοχές, ή επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Ενότητες - Επιλογές - καρτέλα Εσοχές

Επιλέξτε Εισαγωγή - Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους - Υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους

Ανοίξτε το μενού περιεχομένου - επιλέξτε Υποσημείωση/Σημείωση τέλους (εισηγμένη Υποσημείωση/Σημείωση τέλους)

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Άμεση εισαγωγή υποσημείωσης

Εικονίδιο

Άμεση εισαγωγή σημείωσης τέλους

Επιλέξτε Εισαγωγή - Τίτλος

Ανοίξτε το μενού περιεχομένου - επιλέξτε Τίτλος

Επιλέξτε Εισαγωγή - Τίτλος - Επιλογές

Ανοίξτε το μενού περιεχομένου - επιλέξτε Τίτλος - Επιλογές

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σελιδοδείκτης

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Σελιδοδείκτης

Επιλέξτε Εισαγωγή - Σενάριο (μόνο για έγγραφα HTML)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Καταχώριση ευρετηρίου

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο Εισαγωγή καταχώρισης ευρετηρίου

Εισαγωγή καταχώρισης ευρετηρίου

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια ή βιβλιογραφία

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Καταχώριση βιβλιογραφίας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια ή βιβλιογραφία

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο βιβλιογραφίας - Τύπος

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (ανάλογα με τον τύπο)

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν ο πίνακας περιεχομένων είναι ο επιλεγμένος τύπος)

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν το αλφαβητικό ευρετήριο είναι ο επιλεγμένος τύπος)

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και Ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, Ευρετήριο, ή Βιβλιογραφία - Τύπος (όταν ο πίνακας υπομνημάτων είναι ο επιλεγμένος τύπος)

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν το ευρετήριο πινάκων είναι ο επιλεγμένος τύπος )

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν ο ορισμός από τον χρήστη είναι ο επιλεγμένος τύπος)

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν ο πίνακας αντικειμένων είναι ο επιλεγμένος τύπος)

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος (όταν η βιβλιογραφία είναι ο επιλεγμένος τύπος)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Τύπος, σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου "Πρόσθετες τεχνοτροπίες" και έπειτα πατήστε Εκχώρηση τεχνοτροπιών

Επιλέξτε την καρτέλα (ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο)Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις

Επιλέξτε την καρτέλα (όταν ο πίνακας περιεχομένων είναι ο επιλεγμένος τύπος) Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις

Επιλέξτε την καρτέλα (όταν το αλφαβητικό ευρετήριο είναι ο επιλεγμένος τύπος) Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήρια ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και Ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, Ευρετήριο ή Βιβλιογραφία - Καταχωρήσεις (όταν ο πίνακας υπομνημάτων είναι ο επιλεγμένος τύπος)

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις (όταν το ευρετήριο πινάκων είναι ο επιλεγμένος τύπος)

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις (όταν το καθορισμένο από τον χρήστη είναι ο επιλεγμένος τύπος)

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις (όταν ο πίνακας αντικειμένων είναι ο επιλεγμένος τύπος)

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία - Καταχωρίσεις (όταν η βιβλιογραφία είναι ο επιλεγμένος τύπος)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Καταχώριση βιβλιογραφίας και πατήστε στο Επεξεργασία

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και Ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, Ευρετήριο, ή Βιβλιογραφία - Τεχνοτροπίες

Επιλέξτε Εισαγωγή - Φάκελος επιστολής

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Φάκελος - Φάκελος

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Φάκελος - Μορφή

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή - Φάκελος - Εκτυπωτής

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πλαίσιο

Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες.

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο εισαγωγής πλαισίου

Εισαγωγή πλαισίου χειροκίνητα

Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή πίνακα.

+F12

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Πίνακας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Οριζόντιος χάρακας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κείμενο από αρχείο

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Κείμενο από αρχείο

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Κεφαλίδα

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Υποσέλιδο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!