Μενού Προβολή

Επιλέξτε Προβολή - Χάρακες - Χάρακες

Επιλέξτε Προβολή - Όρια κειμένου

Επιλέξτε Προβολή - Σκίαση πεδίου

+F8

Επιλέξτε Προβολή - Ονόματα πεδίων

+F9

Επιλέξτε Προβολή - Σημάδια μορφοποίησης

+F10

Στην βασική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο σημαδιών μορφοποίησης

Σημάδια μορφοποίησης

Επιλέξτε Προβολή - Εμφάνιση κενού διαστήματος.

Εικονίδιο εμφάνισης κενού διαστήματος

Εμφάνιση κενού διαστήματος

Επιλέξτε Προβολή - Ιστός

Στη γραμμή Εργαλεία, ενεργοποιήστε

Εικονίδιο ιστού

Ιστός

Επιλέξτε Προβολή - Κανονική

Επιλέξτε Προβολή - Κρυφές παράγραφοι

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!