Μενού Επεξεργασία

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο

+F3

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο

Αυτόματο κείμενο

Επιλέξτε Επεξεργασία- Αλλαγή βάσης δεδομένων

Επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδία

Επιλέξτε Επεξεργασία - Υποσημειώσεις

Επιλέξτε Επεξεργασία - Παραπομπή - Καταχώριση ευρετηρίου...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Καταχώριση ευρετηρίου

Επιλέξτε Μορφή - Ενότητες

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο - Αυτόματο κείμενο - Μετονομασία

Επιλέξτε Επεξεργασία - Καταχώριση βιβλιογραφίας

Επιλέξτε Επεξεργασία - Λειτουργία επιλογής

Επιλέξτε Επεξεργασία - Κατάσταση άμεσου δρομέα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!