Μενού Αρχείο

Μενού Αρχείο - Εξαγωγή

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Διάρθρωση προς παρουσίαση

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Διάρθρωση σε πρόχειρο

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Δημιουργία αυτόματου αποσπάσματος

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Αυτόματο απόσπασμα σε παρουσίαση

Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Δημιουργία εγγράφου HTML

Εισάγετε τουλάχιστον ένα πεδίο βάσης δεδομένων διευθύνσεων σε ένα έγγραφο κειμένου, ύστερα ξεκινήστε την εκτύπωση του εγγράφου. Απαντήστε "Ναι" στην ερώτηση εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε μια φόρμα επιστολής.

Εικονίδιο

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!