Χαρακτηριστικά του LibreOffice Math

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται μερικές από τις πιο σημαντικές λειτουργίες και δυνατότητες που προσφέρονται από το LibreOffice Math.

Το LibreOffice Math προσφέρει πολυάριθμους τελεστές, συναρτήσεις και βοηθούς μορφοποίησης που σας βοηθούν να δημιουργήσετε έναν τύπο. Αυτά παρατίθενται σε ένα παράθυρο επιλογής και χρειάζεται μόνο να κάνετε κλικ στο απαιτούμενο στοιχείο με το ποντίκι για να εισάγετε το αντικείμενο στην εργασία σας. Επίσης, υπάρχει μια πλήρης λίστα παραπομπής και πολλά παραδείγματα που περιέχονται στη Βοήθεια.

Δημιουργία τύπου

Όπως με τα διαγράμματα και τις εικόνες, οι τύποι δημιουργούνται ως αντικείμενα μέσα σε ένα έγγραφο. Η εισαγωγή ενός τύπου σε ένα έγγραφο ξεκινά αυτόματα το LibreOffice Math. Μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να μορφοποιήσετε τον τύπο χρησιμοποιώντας μια μεγάλη συλλογή από προκαθορισμένα σύμβολα και συναρτήσεις.

Άμεση εισαγωγή τύπου

Εάν είστε εξοικειωμένος με τη γλώσσα του LibreOffice Math, μπορείτε επίσης να γράψετε έναν τύπο άμεσα στο έγγραφο. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε αυτόν τον τύπο σε ένα έγγραφο κειμένου: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Επιλέξτε αυτό το κείμενο και μετά επιλέξτε Εισαγωγή - Αντικείμενο - Τύπος. Το κείμενο θα μετατραπεί σε έναν μορφοποιημένο τύπο.

note

Οι τύποι δεν μπορούν να υπολογιστούν στο LibreOffice Math επειδή είναι επεξεργαστής τύπων (για την εγγραφή και την παρουσίαση τύπων) και όχι ένα πρόγραμμα υπολογισμού. Χρησιμοποιήστε υπολογιστικά φύλλα για να υπολογίσετε τους τύπους, ή για τους απλούς υπολογισμούς χρησιμοποιήστε τη λειτουργία υπολογισμού σε έγγραφα κειμένων.


Δημιουργία τύπου στο παράθυρο Εντολές

Χρησιμοποιήστε παράθυρο εντολών του LibreOffice Math για να εισάγετε και να επεξεργαστείτε τύπους. Καθώς κάνετε καταχωρήσεις στο παράθυρο εντολών, βλέπετε τα αποτελέσματα στο έγγραφο. Για να διατηρήσετε μια επισκόπηση κατά τη δημιουργία μεγάλων και περίπλοκων τύπων, χρησιμοποιήστε το Δείκτη τύπου στη γραμμή εργαλείων. Όταν η λειτουργία αυτή ενεργοποιηθεί, η θέση του δείκτη μέσα στο παράθυρο εντολών παρουσιάζεται επίσης στο παράθυρο κειμένου.

Μεμονωμένα σύμβολα

Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας σύμβολα και να εισάγετε χαρακτήρες από άλλες γραμματοσειρές. Μπορείτε να προσθέσετε νέα σύμβολα στο βασικό κατάλογο των συμβόλων του LibreOffice Math , ή να δημιουργήσετε τους δικούς σας ειδικούς καταλόγους. Πολυάριθμοι ειδικοί χαρακτήρες είναι επίσης διαθέσιμοι.

Τύποι σε πλαίσιο

Για να διευκολύνετε την εργασία με τους τύπους, χρησιμοποιήστε το μενού περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να κληθεί δεξιοπατώντας με το ποντίκι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το παράθυρο εντολών. Αυτό το μενού περιβάλλοντος περιέχει όλες τις εντολές που βρίσκονται στο παράθυρο στοιχείων και επίσης τελεστές, κ.ο.κ. , που μπορούν να εισαχθούν στον τύπο σας με πάτημα του ποντικιού χωρίς να πρέπει να πληκτρολογηθούν στο παράθυρο εντολών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!