Γραμμή εργαλείων

Η γραμμή εργαλείων περιέχει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.

Μεγέθυνση

Αυξάνει την κλίμακα εμφάνισης του τύπου κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Εικονίδιο μεγέθυνσης

Μεγέθυνση

Σμίκρυνση

Μειώνει την κλίμακα προβολής των τύπων κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Εικονίδιο σμίκρυνσης

Σμίκρυνση

100 %

Εμφανίζει το έγγραφο στο τρέχον μέγεθος του.

Εικονίδιο εστίασης 100%

Μεγέθυνση 100%

Προβολή όλων

Εμφανίζει όλον τον τύπο στο μέγιστο δυνατό μέγεθος έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία. Ο τύπος μειώνεται ή αυξάνεται έτσι ώστε όλα τα στοιχεία του πίνακα να μπορούν να εμφανίζονται στην περιοχή εργασίας. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης. Οι εντολές εστίασης και τα εικονίδια είναι διαθέσιμα μόνο σε έγγραφα Math, όχι στα ενσωματωμένα αντικείμενα Math.

Εικονίδιο εμφάνισης όλων

Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση

Με την εντολή αυτή ανανεώνεται ο τύπος στο παράθυρο του εγγράφου.

Οι αλλαγές στο παράθυρο εντολών ανανεώνονται αυτόματα εάν είναι ενεργοποιημένο το Αυτόματη ενημέρωση οθόνης.

Εικονίδιο ενημέρωσης

Ενημέρωση

Δείκτης τύπων

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του δρομέα τύπου. Το μέρος του τύπου όπου είναι τοποθετημένος ο δρομέας στο παράθυρο εντολών σημειώνεται με ένα λεπτό περίγραμμα όταν ο δρομέας του τύπου είναι ενεργός.

Εικονίδιο δρομέα τύπου

Δείκτης μαθηματικού τύπου

Σύμβολα

Ανοίγει τον διάλογο Σύμβολα, όπου μπορείτε να επιλέξετε σύμβολο για εισαγωγή στον τύπο

Εικονίδιο συμβόλων

Σύμβολα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!