Γραμμή εργαλείων

Η γραμμή εργαλείων περιέχει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.

Μεγέθυνση

Αυξάνει την κλίμακα εμφάνισης του τύπου κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Εικονίδιο

Μεγέθυνση

Σμίκρυνση

Μειώνει την κλίμακα προβολής των τύπων κατά 25%. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης.

Icon

Σμίκρυνση

100 %

Εμφανίζει το έγγραφο στο τρέχον μέγεθος του.

Icon

Μεγέθυνση 100%

Προβολή όλων

Εμφανίζει όλον τον τύπο στο μέγιστο δυνατό μέγεθος έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία. Ο τύπος μειώνεται ή αυξάνεται έτσι ώστε όλα τα στοιχεία του πίνακα να μπορούν να εμφανίζονται στην περιοχή εργασίας. Ο τρέχων συντελεστής εστίασης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επιλογή των διαθέσιμων δυνατοτήτων εστίασης είναι προσβάσιμη μέσω του μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος στην περιοχή εργασίας περιέχει επίσης εντολές εστίασης. Οι εντολές εστίασης και τα εικονίδια είναι διαθέσιμα μόνο σε έγγραφα Math, όχι στα ενσωματωμένα αντικείμενα Math.

Icon

Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση

Με την εντολή αυτή ανανεώνεται ο τύπος στο παράθυρο του εγγράφου.

Οι αλλαγές στο παράθυρο εντολών ανανεώνονται αυτόματα εάν είναι ενεργοποιημένο το Αυτόματη ενημέρωση οθόνης.

Icon

Ενημέρωση

Δείκτης τύπων

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του δρομέα τύπου. Το μέρος του τύπου όπου είναι τοποθετημένος ο δρομέας στο παράθυρο εντολών σημειώνεται με ένα λεπτό περίγραμμα όταν ο δρομέας του τύπου είναι ενεργός.

Icon

Δείκτης μαθηματικού τύπου

Σύμβολα

Ανοίγει τον διάλογο Σύμβολα, όπου μπορείτε να επιλέξετε σύμβολο για εισαγωγή στον τύπο

Εικονίδιο

Σύμβολα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!